Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai

Testvéri segítség a Népliget megmentéséért!

...KÉSZ vagyok a KÉSZ-től!

2018. április 29. - Garay Klára

 

IDE TEHETSZ ÉSZREVÉTELT!!!

 1. május 2-ig levélben (Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1102 Bp. Szent László tér 29.), vagy e-mail-ben (hivatal@kobanya.hu) lehet észrevételeket tenni.

.....................

A Budapesti Városvédő Egyesület Környezetvédelmi Csoportjának véleménye a Népliget beépítését

lehetővé tevő X. Kerületi Építési Szabályzatról.

A VÉSZ a DÉSZ és a BÉSZ tapasztalatai nyomán a nemrég közzétett KÉSZ gondolata alapjaiban törvénytelen, és nemtelen célokat szolgál!

Célja a beruházói törvénytelenségek legalizálása, az engedélyezési eljárás kivonása a szakhatóságok kontrollja, a lakossági és civil szervezeti felszólalások valós jogorvoslati lehetőségének megszüntetése.

Véleményünk alátámasztására a KÉSZ 3.3. szabályozási koncepciót kívánjuk elemezni!

Amikor itt azt írják, hogy a KÉSZ célja „Népliget fejlesztési program megvalósításához szükséges szabályozási kereteket hivatott megteremteni. A szabályozás megteremti a történeti kert védettségű Népliget magas színvonalú rekonstrukciójához, további a területen jelenleg is működő ifjúságai sport- és utánpótlás-nevelés célú tevékenységet végző egyesületi sporttelepek fejlesztéséhez szükséges, megfelelő építésjogi hátteret.”

Természetesen törvénytelen olyan jogszabályt alkotni, ami egy-egy területet kivesz az ország, a főváros, a kerületek és az agglomeráció településfejlesztési eszközeinek hatálya alól. Törvénytelen, hiszen célja legitimálni egy történeti kert, egy közpark megsemmisítését, használati módjának jelentős megváltozását.
- Így ahány nagy beruházás, annyiféle szabályzat nyit kaput mind a terület tulajdonosának, mind a gátlástalan beruházónak, hogy semmibe vegye az Építési törvényt, a Környezetvédelmi törvényt, az OTÉKOT, a  (mindenki más számára kötelező) közigazgatási eljárások határidejét, folyamatát, az Örökségvédelmi és régészeti szabályokat, a Közlekedési és útügyi szabályzókat.. de még a tűzvédelmi és népegészségügyi előírásokat és az Alaptörvényben rögzített állampolgári jogokat is.

Törvénytelen azért is, mert jelen esetben egy fővárosi kerület, fővárosi (vagy kormány) megbízás alapján maga dönthet a Népliget sorsáról. Hogyan lehetséges az, hogy ezt a hírt Kőbánya honlapján teszik közzé? Kizárva a véleményezés lehetőségéről így a főváros teljes lakosságát számtalan szakmai és civil szervezet beavatkozását.

A tervezett KÉSZ szintén negligálja a Budapest 2030. hosszútávú településfejlesztési koncepciót!

A KÉSZ nemhogy kiemelt védelmet nem nyújt a Népligetnek, hanem lehetővé teszi, hogy a beruházói érdekek felülírják a műemléki érdekeket, a környezetvédelmi értékeket és a lakosság egészséges környezethez való jogát.

A tervezett beavatkozások tételesen igazolják alapfeltevésünket:

 • Építők SE sportpálya központi lelátójának műemléki védettségét megszüntetni tervezik.
 • A Víztornyot „hasznosítják”…… de mire?
 • Visszaépül a Nagyvendéglő, a Jurta Színház helyén új kulturális létesítmény jön létre
 • A Létesítményfejlesztési Program keretében az egyesületi sporttelepek „fejlesztése” jelentős alapterületnövekedést jelent. A hozzá tartozó utakkal, közművekkel együtt szintén jelentős területet hasít ki a közparkból.
 • A látványtervekből nem derül ki, de a tervezett épületek magassága és mélysége szintén fontos tényező! Akkor is, ha az új épületek azonos alapterületen épülnének a régiekkel, de magasságuk és mélységük okán jelentősen megnő a környezet terhelési hatások: (Uszoda, lelátó)
 • „Helyi bevételeket teremtő rekreációs funkciók” létesítése a jogcím arra, hogy a közparkban kötelező 70 % zöldfelület mértékét 40 %-ra csökkentsék? NEM!
 • A Rendezvényterület rendeltetésű parkrész, az egykori Mutatványos tér helyén szabadtéri színpad kialakítását javasolja, a terület akár többnapos tömegrendezvények helyszínéül is szolgálhat.
  • Plusz 900 nm épület alapterület a rendezvények infrastruktúráját befogadó épületek számára. (ismeretlen magassággal, és biztosan jelentős közműfektetéssel) (zöldterület 30 %....holott még mindig közparkban vagyunk…de már nem!)
 • A Rendezvényterület ugyanúgy egy hektár lehet, mint a Sport- és játszótér, ahol 70 % helyett elegendő 60 % zöldterületet biztosítani. Az építményekhez szükséges infrastruktúra és a rendezvényekhez kapcsolódó időszakos építmények, a megnövekedett látogatói forgalommal együtt nagyon nehezen jóvá tehető károkat okoznak egy közparkban, és lehetetlenné teszik a lakosság számára a kikapcsolódást. ( 1ha = 10 000m2)
 • Nem bánnak kesztyűs kézzel „megtartandó, kiemelkedően értékes faegyedek”-kel sem.

„Ezek a fák csak élet-, egészség- és vagyonvédelmi okokból, vagy a növényállomány megújítása céljából vághatók ki.” Értjük: Ezekkel a hívó szavakkal teszik lehetővé egészséges értékes fák kivágását, kivágással egyenértékű átültetését. Mi nem így képzeljük el a kiemelkedően értékes faegyedek védelmét. A kiemelkedően értékes faegyedeket egy történeti kertben messze el kell kerülnie minden építkezésnek!

 • A „megtartandó, különösen értékes facsoportok, faállományok is, amelyek egyedei dendrológiai, parktörténeti szempontból is meghatározó, megőrzendő értéket képviselnek. A facsoport egyedei csak élet-, egészség- és vagyonvédelmi okokból, vagy…„ A cinizmus legfelső foka ezt a pusztítást úgy bevezetni, hogy, megőrizzük a Történeti Kert jelleget.
 • Kijelölnek területeket épületek elhelyezésére, melyeket kerítéssel védhetnek, elzárható a közhasználat elől, közműveket kell hozzájuk építeni, vendéglátó funkcióval bővíthetők. Ezeken a területeken elegendő 10 % zöldfelületet létesíteni. Mi lenne, ha nem védenék a Történeti kertet?
 • A Planetáriumot természetesen nem csak felújítani, hanem bővíteni is szükséges és indokolt. De újabb területeket foglalhatnak el a „kiszolgáló rendeltetések”. melyek alatt a város többi építkezésénél vendéglátó és kiskereskedelmi funkciókat kell érteni. Itt is?
 • A Nagyvendéglőhöz vendéglátó terasz létesíthető, 20 % zöldfelülettel. Mekkora lehet az a vendéglátó terasz? Évről évre növekszik?
 • A beépítési terv szerint a park látogatottságának növelése érdekében szükséges új létesítményeket építeni. Azt gondoljuk, hogy ilyen mennyiségű vendéglátóhely, rendezvény helyszín és kulturális létesítmény nem tartozik ebbe a fogalmi körbe. Ellentétes a park pihenőparki és rekreációs használatával! Kettős veszteséggel jár: Elveszítjük a fás, ligetes, zöld területet és annak jótékony hatásait a használók testi lelki egészségére. Helyette nyerünk hatalmas kiterjedésű légszennyező pontforrásokat, zajt, fényszennyezést, tömeget, parkolókat.
 • A tervezett parkoló kapacitás láthatóan kevesebb, mint az előírt férőhely szám! Téves az a megközelítés, hogy a park használók és a Sportpálya használók egymást váltják. NEM. Ugyanis akár nap végén, akár, hét végén mind a parkhasználók, mind az edzésre, versenyre, nagy rendezvényre érkezők tömegeire lehet számítani. Ha nincs elég legálisan használható parkoló, a kreatív látogatók meg fogják oldani.

Az OTÉK-tól való eltérés indoklásában is hamis az, hogy közérdeket ne sértene. Igenis sérti a főváros lakosságának egészséges környezethez való jogát, csökkenti a rekreációs és zöld területeket, jelentős számú légszennyező pont forrást telepít, amely lényegesen megnöveli a Népliget zaj- és rezgés terhelését, valamint az éjszakai fényszennyezést.

Amikor az alátámasztó munkarészben leírják, hogy a változások nem gyakorolnak jelentős környezeti hatást a légszennyezettségre, ez nem megalapozott. Ugyanis jól látható, hogy a hozzá legközelebb eső Teleki téri és Gergely utcai légszennyezettség mérők 3 éve NEM SZOLGÁLTATNAK ADATOT.

Értsd az összehasonlítás alapjául szolgáló mérőeszközök 3 éve nem működnek. Így a változást nem lesz mihez hasonlítani.

A jelen KÉSZ tartalmaz néhány olyan elemet, melyet feltétlenül támogatásra érdemesnek tartunk:

-      A műemléki védettséget élvező Víztorony felújítása és hasznosítása a park területére    vészhívó oszlopok, kamerarendszer, parkőrség telepítése

-      Információs pont, illemhelyek, sporteszköz kölcsönző telepítése

-       A Planetárium rekonstrukciója, akár bővítése (nem vendéglátó és kereskedelmi funkciókkal)

Kérem a Képviselő testületet, hogy tagadja meg a KÉSZ elfogadását

 • hatáskör hiányában,
 • az építési és településfejlesztési szabályzók negligálása miatt és
 • alaptörvény ellenesség okán.

 

Budapest, 2018. április 29.                          Tisztelettel:

                                                                                                              Garay Klára a Budapesti Városvédő Egyesület

                                                                                                              Környezetvédelmi csoportjának vezetője

 

 

 

img_9627.JPGimg_9570.JPG

img_9523.JPGimg_9528.JPG

Egészséges kormányprogram

Éljen soká és legyen hatékony Kásler Miklós miniszter!

Kásler Miklós lesz az új Emberi erőforrás miniszter!

Napok óta rajta köszörüli a nyelvét az internet népe! Pedig nem kéne! Mert ebbe a multifunkciós zsenit igénylő pozícióba éppen ilyen bölcsen, tisztán gondolkodó emberre van szükség! És a mi szeretett kormányunk testi/ lelki egészségét is szolgálja, ha megfogadják a tanácsát! Nevezetesen: a 10 parancsolat megtartásával a betegségek 70-80%-a elkerülhető!

Így van!

Azt gondolom, hogy az első kormányülésen fel is fog szólalni és útba igazítja a kormányban ülő emberszabásúakat! Elmondja nekik, hogy mi a teendő. Mivel a kormány tagjainak (emberi) erőforrásával is neki kell gazdálkodnia, az alábbi intelmekhez kell tartani magukat!

És ránk virrad az aranykor!

(Színessel beírom a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapján olvasható Tízparancsolat szövegébe)

 Isten tízparancsolata Kásler Miklós biblia magyarázatával

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17). Értitek pupákok! Erkölcsi kötelezettségeitek vannak Isten és EMBERTÁRSAITOK iránt is! Nem csak a zsebetekre és a hatalmatokra kell figyelni ezentúl! És így egészségesek maradtok testben és lélekben! Figyeljetek!

 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

  Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

Vége tehát Mammon uralmának! NEM eladó az egész világ! Ne örüljön tovább a Sátán!
Ha a templomban rogysz térdre, az OK! ! Tégy különbséget: mikor hódolsz Istennek, és mikor mész át csúszómászóba! Mert az már nem OK!
II. Isten nevét hiába ne vedd!

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete.
NEM használhatjátok ezentúl saját gaztetteitek elleplezésére, nem csaphatjátok be ilyen módon azokat, akik igazán hiszik és félik az egy igaz Istent!

Tiszteljétek a teremtett világot! NEM LEGYŐZNI kell, hanem gondját viselni! Ha érted mire gondolok!
Így elkerülhetitek az asztmát, az allergiát, a rossz alvást, az idegi kimerültséget!

III. Az Úr napját szenteld meg!

Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk!
Nem csak ti, kormánytagok pihentek vasárnap, hanem mindazok is, akik eddig azért gályáztak vasárnap is, hogy kevesebb csúszással adhassátok át az új épületet! A vasárnap megszentelése a kétkezi munkásnak is kötelessége! ( Mellesleg akkor talán pihen is egy kicsit, nem megy el a harmadik állásába dolgozni.)
„ ne kelljen korán az ágyra hevernem” ( Nagy László után) Régen mondom, hogy a biblia népegészségügyi kézikönyv is egyben! Forgassátok haszonnal!
Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát.

A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel:
Házi feladatként szótárazzátok ki az alábbi szavakat:
- embertársak ( Ha jól körülnézel, láthatsz magad körül is)

 • kötelességek (Tudom fiam, hogy eddig csak a jogaiddal vagdalkoztál, éppen ideje szemre vételezni a kötelességeidet is! Nincs ingyen ebéd!)
 • Az utolsó kicsit nehezebb lesz, de okos fiúk vagytok és megtaláljátok mit jelent: „ „Összhangban a természeti törvényekkel” Tudjátok, hogy a teremtett világgal együtt adtam hozzá használati útmutatót is! Használjátok!
  Nem kockáztathatjátok, hogy a szédülés, a magas vérnyomás, estleg az epekő utolérjen benneteket!

 Atyádat és anyádat tiszteld!

 1. Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.
  Tiszteld őket, és mindazt amit alkottak! Akkor is, ha ők már nem élnek! Akkor is, ha már nem látják, hogy porig akarjátok rombolni századok kincseit. Mert azokban a falakban, azokban a parkokban, a két kezükkel ültetett fákban is ők vannak! Őseink felneveltek bennünket, ránk bízták életművüket, ránk a földet, az eget, a vizet és a Föld minden élőlényét! Kötelességetek megőrizve, tovább adni a következő generációknak! Gondoljatok arra: egyszer ti is megöregszetek!

  V. Ne ölj!

  Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell őriznünk magunk és mások életét.

Értitek kormánytagok! Őriznünk kell a magunk és MÁSOK életét és egészségét! Rád bízta Isten a Föld minden lakóját! Mózes I. 1.2.28 „szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá” NEM hatalmaskodást jelent, hanem atyai gondoskodást! Nem vihetsz hát haza mindent, és nem osztogathatod kényed kedved szerint a barátaidnak! Mert az az EMBER közös kincse!

VI. Ne paráználkodj!

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága.
Bármily nagy is e világi hatalmatok, a házasságtörés, a bigámia, akkor is az, ami, ha külföldön követitek el, ha bedrogozva, vagy matt részegen! A részegség nem mentő, hanem súlyosbító körülmény! ( Látjátok NOÉ is mivé lett vénségére.) A tudomány már bebizonyította, hogy a promiszkuitás könnyen vezet az AIDS hez! Na ugye!

VII. Ne lopj!

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.
Na most figyeljetek erősen pupákok! Kivennéd a villamoson a szomszédod táskájából a pénztárcáját? Nem? Na látod! Pedig amikor elveszed egy egész generáció magán nyugdíjpénztári megtakarítását, az is lopás! Ha beszántod Kishantost, az is! Ha törvényt hozol róla, hogy elveszel bármit, ami megtetszik neked, az is! Legyen az föld, természetvédelmi terület, világörökségi ingatlan vagy közbeszerzési mutyi! Értitek! Ennek most vége…mert a végén, még náthát kaptok! Aztán túlterhelitek az egészségügyet!

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.

Fiúk! Már annyi mindenre találtatok új szót, annyi disznóságotokat csomagoltátok szép szavakba, hogy attól már a gyomorgörcs is megtámadhat benneteket! Tehát: Ha Beépítjük a Városliget, akkor azt mondjuk..és nem azt, hogy megújítjuk! Pláne nem megvédjük, meg fejlesztjük! Amikor mobilgáttal szüntetjük meg a Római part természetes élővilágát, és sodorjuk veszélybe az ott élőket, az hazugság! Ha mindezeket meg akarod csinálni, legyen benned kurázsi kimondani: Nem érdekel, hogy kiönti az őslakókat a belvíz, mint az ürgét…az a lényeg, hogy a mi kedvenc szálloda tulajdonosainknak közpénzből épüljön újjá a háza…és a gát ne zavarja a látványt! Ugye milyen egyszerű! És mindezt óriásplakáton is! Mond ki, hogy BE FOGJUK ÉPÍTENI A VÁROSLIGETET!  MOND ki, hogy szétverjük a tiltakozókat! Mondd, hogy nem érdekel a Világörökség! Mond ki, hogy érdekel…mert jó sok pénzt látsz benne! Légy merész! Légy igazi harcos!  Na és ha beengedjük a migránsokat, nem azt mondjuk a lakosságnak, hogy megvédünk tőlük benneteket!
Bátrabb cselekedet az igazat kimondani, mint hazudozni!

Rajzban se hazudj! Látványtervben sem! Szakértői véleménynek álcázva sem!
Mások becsületében kárt ne tégy! Vége a karakter gyilkolászásnak fiúk!
Ti tényleg betegek akartok lenni!?  Czeglédi Csaba meg Soros röhögjön a végén? Ne hazudjatok!!!! Nem bírja el az egészségügyi büdzsé sem ezt a sok hazudozást, amitől előbb vagy utóbb úgy megbetegszetek, hogy a legkiválóbb klinikák legkiválóbb magánorvosai sem gyógyítanak ki belőle!!

 1. Felebarátod házastársát ne kívánd!

Benne van a bibliában, hogy szaporodjál! De nem kell, hogy a falu összes gyerekének te légy az apja. Ahogyan az sem, hogy minden évben következő szépségkirálynőt neked kell feleségül venned. De kakukk sem vagy, hogy más fészkében hagyd a fiókáidat! Akarsz herpeszt kapni? Na ugye!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!
Kedves Miniszter társak! Ezt a parancsolatot a legkönnyebb megsérteni, ha a gyarló emberből miniszter lesz! Tálcán kínálja magát, hogy mások közbeszerzését elorozzuk, világörökségi ingatlanát, biogazdaságát, Mátrai erőművét, szállodáit, megszerezzük. Munkához, kenyérhez se hagyjuk jutni a másként gondolkodókat! De még a muzsikusok markunkban tartásáért is viszket a tenyerünk! Azt hisszük, hogy „ mienk az ország, a hatalom és a dicsőség”…pedig NEM drágáim!
Ahogyan azt minden idők legbölcsebb miniszterelnöke szokta volt idézni: Soli DEO Glória! Egyedül Istené a dicsőség!

És különben is! Mire mész vele, ha mindent elloptál már és kinő a bütyköd, vagy viszketni fog a hátad?, esetleg pörsenés nő az alfeledre?! Hidd el, nem érdemes!

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.

…és ne feledd, hogy téged is a maga hasonlatosságára teremtett a jó isten! Viselkedj úgy!

 

https://uj.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=20  A Magyar Katolikus Püspöki konferencia honlapjáról.neprazi_kiallito_terem_es_vendeglo_a_vaskefevel_terv18.png

Az okos pestiek és a vidékiek

a kettészakadt ország egyik tünete

Az okos pesti és a vidékiek (tanmese)

 

Arany János Epilógus részlet.

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon.

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.

Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, -
Félreálltam, letöröltem.”

Találkoztam én is jó néhány úri lócsiszárral…engedtem őket útjukra. Nincs dolgom velük.
Ma sem a rám (is) fröccsenő sár miatt ragadtam klaviatúrát, hanem a „vidékiek” megsértése miatt.

Negyven éve menekültem el „vidékről”, a helyi hatalmasoktól, és leltem új hazát a fővárosban. Laknak itt sokan olyanok, akiknek egyetlen jó tulajdonságuk, hogy Pesten születtek. Ebből a magasságból néznek le mindenkit. Lelkük rajta. Rossz lehet nekik, ha nincs más, amire büszkék lehetnének.

De ma az egyik facebook zseni öles betűkkel írta ki a falára: „a pestiek megmentették a haza becsületét” Az elemi erejű felháborodás hatására finomított a dolgon… de kiverte nálam a biztosítékot a napok óta vidékre mutogatás.

Kedves Vidéki Barátaim! Rokonaim! Ismerőseim!
Kérlek, hogy keressetek a közeletekben egyetlen fél analfabétát, aki elhinné, hogy ha a falu közepén lévő kis templomkertbe építenek még 3 templomot, akkor a kert nagyobb és zöldebb lesz?

Menjetek be a kocsmába, és kérdezzétek meg a csap részeg Józsit, hogy az udvarán álló 110 éves diófát vajon át lehetne –e ültetni a kert másik végébe?

Javítja-e a fák és a madarak életminőségét, ha ezt lombfakadáskor, madárköltéskor teszik? Német vendégmunkásokkal? Vagy szóljanak inkább Sanyi bácsinak, mert az látott már fát!?

Ha már ott vagytok, érdeklődjetek: ki örülne neki, ha a háza melletti mocsárba építenének 8 db 10 emeletes házat, mélygarázzsal? Mi emelkedne a háza értéke, vagy a víz szintje a pincéjében??

Akár a falu bolondja is válaszolná-e, hogy építsék meg, azután majd meglátjuk?

Kérdezzétek meg Boriska nénit, hogy amikor a kiskertjét meg akarja újítani, akkor ráépíti-e a tyúkólat?

Volt-e ember a faluban, amikor a szovjet tankokat kellett eltüntetni, aki azt mondta volna, hogy az eltüntetés egyetlen módja, ha plázát építünk a helyére?

Mert mi történik Pesten, amikor e sorokat írom?

Építik a Városligetbe a rengeteg épületet, és a városlakók boldogok, mert egyre zöldebb lesz a Liget!

A Felvonulási téren építik a parlament méretű Néprajzi múzeumot.
Nem a Felvonulási téren, hanem mélyen a Ligetbe beleharapva ásnak egy 300 méter hosszú, 60 méter széles, 10 méter mély munkagödröt…… és egy itt álló fa nem azért borult ki, mert tavaly átvágták a gyökereit, hogy könnyen átültethető legyen……

Nem! Hanem a pesti nép elhiszi, hogy Kádár felvonulói taposták szét a gyökerét.

A kádári idők emlékét csak egy parlament méretű múzeumnak látszó jelenség képes velünk feledtetni! A múzeum ugyan csak egy kiállító tér lesz, de lesz benne kocsma bőven…de egy pestinek ez nem téma…nem is érdekli.

Éppen átültetik a 110 éves gyönyörű platánokat és tölgyeket! A pesti nép boldog, hiszen nem vágják ki, hanem átültetik…. na meg különben is nő(l) majd helyette másik!

A városi nép boldog, ha a háza elé, a park helyére 65 méter magas épületet építenek! Van, aki boldog akkor is, ha az övé csak 22 méter lesz! Mert ettől van a fejlődés!
A háza ugyan lakhatatlan lesz, de az értéke nőni fog! Felfogja, hogy akkor, ha elköltözik, vagy bérbe adja (és nem dől össze)? Nem, egy szava sincs! Boldogan gügyögi a szintén debil városlakónak nevelt gyerekének, hogy „nézd milyen sok daju”… meg azért kell a kerítés, hogy „vigyáznak ránk, hogy bajunk ne essék”…meg ki kell vágni a fákat, nehogy ránk dőljön!

A vidéki ember megtervezi a házát és töri a fejét, hogy elférjen benne a család, legyen hely a csirkéknek, és vajon merről kapja majd a napot…ne legyen nagyon hivalkodó, mégis egyedi legyen…na meg hogy kerülje el a vízmosást?  Nem megépíti, és majd meglátja jó lett-e?! Ebből is látszik, hogy szellemi szintje mélyen a pestiek alatt van! Itt senkit nem érdekel a vízmosás! Alantas!

Ha mégis van pár száz ember, akinek józanész van a fejében káposztalé helyett, akkor azokat Soros bérencnek, drogosnak, felforgatónak, negatívan gondolkodónak, a fejlődés akadályozójának kiáltják ki. Isten őrizzen, hogy kokettáljon ilyen alakokkal! Még megszólnák érte!

Ezek az okos pestiek! Mert ők tudják, hogy a sárgarépa a Tescoban terem, mind egyforma, és házhoz is szállítják! A buta vidéki meg a földbe veti a magját és egész évben dédelgeti, hogy sárosan kihúzza ősszel! Pfujjjj! Micsoda gusztustalanság! És merő időpazarlás! Talán még a műköröm is letörik tőle.

 A városlakó büszke arra, hogy 70 évig képes járkálni a háza előtt növő fa előtt, és „nevét se, virágát se tudja”, de egy vödör vizet sem öntene alá nyáron, hiszen csak szemetel, meg képes a levelét és a virágát a járdára hullatni!

Hát így állunk ma, Drága Barátaim! Mi az okos pestiek, akik megmentettük a haza becsületét (a vidékiektől), hagyjuk mindenünket veszni: jogainkat, környezetünket, világörökségünket, 200 éves közparkunkat, 100 éves fáinkat, a gyerekeink levegőjét, házaink biztonságát, az ablakunkon besütő napfényt. És bárki agyatlan barom, politikai kalandor, kormánybiztos, bármit beadhat nekünk, mert „akinek az isten hivatalt adott, adott hozzá észt is”.

Nem kell már nekünk gondolkodni, hiszen vannak akik gondolkodnak helyettünk, szánkab adják a kész mondatokat, elég azok ismételgetésével verni a másik fejét.….. „és igával körbe járunk, mint jár a kerge barom…”

És büszkén nézzük le a vidékieket!

Bravó, kedves honfitársaim! Bravó Budapest! Mivel is vagy különb a falu bolondjánál? Mit tettél önmagadért? A városodért? A jövő nemzedékért? A jogállamért?

Ha hagytad/ hagyod, hogy mindez megtörténhessen?
Bp. 2018. 04. 16.

 img_7111_1.JPGkidolt_tolgy.jpg

kivagott_fak_gyaszmenete.jpg

 

Vándorló épületek, esztelen ötletelések: Liget projekt a neved!

Vándorló/ átalakuló épületek

Ismerős kérdezte tőlem: nem követi az eseményeket…de jól látja, hogy gyakran változnak az épületek a Liget projektben? Igen!

Gyakorlatilag bátran kijelenthetjük, hogy semmi nem úgy, nem oda épül, nem az, nem úgy, ahogy azt 5 évvel ezelőtt tervezték.

 • A jelenleg legjobban előrehaladott állapotban lévő (hatástanulmány nélkül épülő) Néprajzi múzeum helye 2013-ban a Hermina út- Kós Károly sétány sarkon volt (Mimóza domb).
  • 2016-ban a nyertes pályamű szerinti helye az Ajtósi Dürer sor – Dózsa György út kereszteződésében volt, az épület egy gigantikus radiátorra emlékeztetett
  • Logikus, hogy ma a Felvonulási téren épüljön, rapid munkában, magába ölelve az 56-os emlékművet. És otromba módon tönkretéve a Világörökség panorámáját a Hősök tere irányából.
  • Nem is múzeum, hiszen csak a 20%-a lesz néprajzi kiállítás… a gyűjtemény anyaga, az állagmegóvás, a restaurálás, a kutatás a Szabolcs utcában történik.
  • Ha így kevésnek találtatott a „múzeum” a múzeumban, akkor + 40 millióért beleterveztek egy video installációs rendszert a látogatói élmény fokozására.
 • Az Ajtósi - Dózsa sarokra a Néprajzi múzeum korábban tervezett helyére épül a hajdani Városligeti színház, a „szecessziós ékszerdobozának” rekonstrukciója. (2016-os hír)
  • fél év múlva veszik észre, hogy a rekonstrukcióban nincs elég hely a színpadtechnikának, ezért terveznek mögé egy fél panelház méretű toldalékot. Ezzel az épület szinte belecsúszik az Ajtósi Dürer sor első házaiba. Ez olyan fantasztikus megoldás, mint a Feszl pavilonok mögötti rekesz tároló és szemétdomb.
 • A 2013- tól „tervezett” Fotográfiai múzeum és Építészeti múzeum tervei kukában kötöttek ki, amikor a helyüket átadták a Néprajzi múzeum nevet viselő rendezvény helyszínnek. 56-osok tere a Városligeti fasor végén.
  • Néhány hónapos hír szerint az építészeti múzeum állítólag a Bajza utcába, a volt BM kórházban kap helyet.
 • De a Néprajzi, a Fotográfiai és az Építészeti múzeum raktára is a Szabolcs utcában lesz. Csakúgy, mint a Közlekedési múzeum anyaga… mivel a Szabolcs utcai Múzeumi Raktározási és Restaurátor Központ azért épült ide a közelbe, mert itt lesznek a múzeumok! Igaz, ha a szállításhoz be kell csomagolni a gyűjtemény darabjait, már mindegy, hogy 1 km-re szállítják, vagy 10-re J
 • A Zeneháza terve (2015-ben) szép és világszínvonalú lett, megnyerte a pályázatot! (Repülő lyukas lángos) A döntnökök szerint azonban ennek építése meghaladja a magyar építőipar képességeit. ( Ne kérdezd, hogy akkor miért fogadták el ezt a tervet, sem azt, hogy akkor miért írtak ki nemzetközi pályázatot, miért nem voltak jók a magyar tervezők!) Felkérték hát a győztes pályamű japán tervezőjét, hogy egyszerűsítse le az építőiparunk tudásához a világszínvonalú lyukas lángost. Ma, 2018-ban, már építési engedélyt kapott a víz és gázvezeték építése, de még nem ismertek az új épület tervek. A látványterveken csak körvonalai látszanak a rengeteg hatalmas fától. Na és a tópartra vezető sok sok lépcső….a jelenleg ott élő hatalmas, történelmi platánok nélkül.)
 • A Nemzeti Galéria együtt költözött volna a Ligetbe a Ludwig múzeummal, a Petőfi csarnok alapterületének 2,5 szeresére. Erről csak a Ludwig múzeum tulajdonosát nem kérdezték meg… (2014-2015). Amikor kiderült, hogy ő nem akar a Ligetbe költözni, át kellett terveztetni az épületet. 20%-kal kisebbre… A győztes terv ma sem ismert. Szerencsére a PECSát már elbontották és azbesztből sincs több a területen, mint 60-70 kupac.
 • 2013-ban a Közlekedési múzeum részleges rekonstrukciójával indult a tervezés.
  • Majd átalakult teljes rekonstrukcióvá. Gazdagodott földalatti kiállító térrel, elhúzható zöld tetővel, és parkoló házzal…., valamint beljebb csúszott a Ligetbe 6 méterrel. Az eredetileg funkció nélküli kupola kilátóvá nemesült, pezsgőterasszal. 65 méteres magasságával tör a mocsárból az ég felé.
  • Ebben az emelkedett állapotban utasította új eljárásra az építtetőt a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
   • Ennek ellenére új funkciót kap ugyanaz az épület: Magyar Innováció háza lesz a neve…azaz egy kiállító tér a magyar feltalálóknak. Új tervek nem ismertek. A gyűjtemény szétszórva az országban. De a helyzet jól szemlélteti a szándékot! Építsük fel a múltat, azután majd teszünk bele valamit.
   • Sajnos a főigazgató úrnak nem felelt meg a számára kijelölt iroda, ezért az Astoria házban bérelnek neki egy egész emeletet.
  • És hol lesz a Közlekedési múzeum? A Népliget mögött, a MÁV Északi járműjavító Diesel csarnokában! Ahová nem fér el a repüléstörténet. De talán Szolnokon, vagy Kecskeméten még jó lehet neki. De legalább kicsit alkalmasabb helyre kerül, mintha a Városligetben lenne.
  • Az űrhajózási múzeum anyagának Gyulaháza-i elhelyezéséről nem hallunk mostanában.
   • a GYŰJTEMÉNYEK KüLöN TÁROLÁSA a kiállító tértől, AZÉRT IS ÉRDEKES, MERT AZ EREDETILEG TERVEZETT MÚZEUM NEGYED CÉLJA ÉPPEN AZ VOLT, HOGY VÉGRE ALKALMAS HELYEN, legyenek a gyűjtemények!.
  • 2016-ban egy évig tartott az Üzemeltetési központ nevű álom, hogy szappanbuborékként eltűnjön. (2 szint felfelé, kettő szint mélygarázs, a Hermina út mellett az Állatorvosi rendelő helyén.)
   • Az álom elvetésével maradt a Hermina út mentén, az Öregotthonnal szemben, a Főkert telephely és az Állatorvosi rendelő helyén egy szép, fiatal telepítésű igazi ligetes szabad terület. De az sem maradhat művi funkciók nélkül. De az sem lehet, hogy a 2013-ban ígért 2018-as átadás ne valósuljon meg! Valamit át kell adni: gyorsan építsünk egy kutyajátszóteret. Alkalmatlan a helyszín? Igen! Sebaj, építünk egy másikat is az Ajtósi Dürer sorral párhuzamosan az Ocskay út mellé. (Ehhez már csak az Ocskay szobrot kell áthelyezni. De nehéz úgy dönteni a későbbi helyéről, hogy nem tudjuk, hova és mi épül?)
   • SOS kell a tiltakozóknak, beépítés ellenzőknek jó hírt mondani! 2017. késő őszén gyorsan elkezdték a Vakok kertjének „felújítását”, és sportpályák építését… Vágják és átültetik a fákat… átláthatatlan deszkapalánkok mögött készülnek a meglepetésre. 200 méteres futókörrel?!
  • A Királydombra tervezett Gyermek és Ifjúsági Szórakoztató Központ terve (2013-14) átkerült a Vidámparkba.
  • Garázsok: Hermina garázs néven néha mélygarázst, néha parkolóházat kell értenünk.
   • A Dózsa mélygarázs 2014-ben, még az Ajtósi Dózsa sarkon építendő Néprajzi múzeumtól a Hősök teréig húzódott volna…., meghatározatlan mélységben.
   • Ma 3 szintesnek nevezik, ami valójában 4. A 14 méter mélyre nyúló mélygarázs alapozása 21 méter mélységben ül rá a vízzáró agyagrétegre. Isten óvja a talajvizet egy üzemi balesettől.
  • 2013-tól reklámozták, hogy a Városligetben futó troli útvonalakat megszüntetik, mert a 75-ös a 79-es és a 74-es troli felső vezeték nélküli üzemmódban halad majd a Dózsa György úton. De reménykedtek benne, hogy erre már senki nem emlékszik 2017-ben, így közvilágítás csere néven mind új lámpaoszlopok, mint új felsővezetékek és tartó oszlopok kerültek a Dózsa György útra, ahol máris járnak a trolik….a múlt századi felsővezetékükkel. ( Állítólag figyelmen kívül hagyták, hogy ekkora távon nem elég a troli akkumulátora a felsővezeték nélküli üzemmódra.). Így lett a Dózsa György út és az Andrássy úton áthaladó vonalak miatt a Hősök tere is oszlop erdővel dekorált!
  • A Pajtaszínház védett épületét előbb a Sörsátor helyére akarták áttelepíteni, de 2017-ben elszállították a szentendrei skanzenbe.
  • A Biodóm épülete 2013-ban 2 dombból, állt, majd lett belőle 3… igaz így már csaknem 2x annyiba kerül.
   • De ha éppen az jutott eszükbe, akkor lesz a Vidámpark helyén cápa-nevelde, lovarda, Mesterségek udvara, lovagvár, … nehogy maradjon egy szabad négyzetméter a lebontott Vidámpark területéből. Ehhez kicsi lett a terület? Told meg a Varannó utcával és némi MÁV területtel, a felüljáró aljával, és máris jobb a beépítés mértéke.
   • A műemlék barlangvasútnak is mennie kellett az egyre növekvő és nevét változtató Pannon park kedvéért. Természetesen a védett fákat is el kellett távolítani az útból: átültetésnek hívják, amikor gyökerestől vágják ki a fákat.
  • A Fővárosi Nagycirkusz területével is bővíteni kívánják az Állatkertet. A cirkusz helye is félévente változik. A Sacré Coeur zárda és a Szent István Gimnázium közé jelezték az első tervekben ( Ajtósi Dürer sor). De azóta a Blaha Lujza térig már mindenhol tervezték.
   • A napokban az áthelyezésre félretett (?) pénzből jutalmazzák a jeges olimpia bajnokait.

 

 • Egy hírtelen kormányzati vállalás (Vizes VB 2017.) leamortizálta a Városligeti tó (2 éve felújított aljzatbetonját… és a Műjégpályától a Pál László sétányig húzódó partszakaszt. Az Olof Palme sétány Washington sétány útvonalon)
  • Sebaj, majd a Garten stúdió kertépítési pályázatába beillesztjük + 44 millió Ft értékben. Így legalább se a Vizes VB-ről, se a Liget projektről nem lehet tudni, mennyibe került valójában!
 • Így állnak a tervek, lassan befejezéséhez közeledik a Szabolcs utcai Raktározási központ, ideje elgondolkodni azon, hogy mivel fogjuk fűteni. Talán kellene építeni a XIII. kerületben egy távhő központot? Talán majd onnan oldják meg a Városligeti „múzeumok” fűtését is? Ilyen talányos terveket lehet olvasni mostanában. Mióta szokás a nagyvilágban a bokrétaünnep után elkezdeni azon gondolkodni, hogy mivel fogjuk fűteni az épületet?
 • A Palme ház rekonstrukciója elkezdődött. Tartunk tőle, hogy a földig rombolásig nem állnak meg.
 • Az első, 2014-es VÉSZ megtiltott minden önálló kiskereskedelmi és vendéglátó egység építését a Városliget területén. Az évente bekövetkező módosítások után mára ott tartunk, hogy 3 -3 önálló kiskereskedelmi és vendéglátó egység építhető…. napvitorlás árnyékolással, mindaddig, amíg az új fák nem nyújtanak jelentős árnyékot.
  • Eddig is 2 évig egy Kertem vendéglő pótlék amortizálta le a Palme ház előtti zöld felületet. Most pedig épül egy ideiglenes újabb fa tákolmány a FŐKERT telephely mellett.
   • Ennek a helyét is végleges, vendéglátó egység veszi át hamarosan. A másik kettőről nem tudjuk hol lesz..
  • Felépült 3 db Feszl pavilon, ami természetesen nem felel meg a XXI. század vendéglátós elvárásainak, így gusztustalan raktár-rácsokkal, és hulladéktárolóval, valamint ízléstelen kirakodó vásárral riogatja a jobb sorsra érdemes vásárlókat.
  • A műemlék villamos megállóban működő vendéglátóhely műanyag toldalékot eszkábált az épület mellé, hogy védjék a vendégeket az őszi-téli időjárástól (na és a pénztárcájukat a kiürüléstől) Rettenetes látvány.
   • Csakúgy, mint az Itató Nyereg nevű búfelejtő: mindkét oldalon téliesített műanyag fóliával igyekszik Világváros benyomását kelteni, és egyre nagyobb területre rátenyerelni.

5 éve hallgatjuk, hogy lezárják a Kós Károly sétányt az autóforgalom elől. Azonban semmilyen terv nem látott még napvilágot arra vonatkozóan, hogy hol, mikorra és mennyiért épülhet meg egy olyan útszakasz (és a hozzá tartozó csomópontok), amely képes a Kós Károly sétány forgalmát átvállalni, legalább részben!

Ebben az évben közel 1 milliárd forintért hirdették a Liget projekt nagyszerűségét, de senkinek nincs fogalma sem arról, hogy a rendkívüli kedvezményekkel megépülő parkoló férőhely hiány miatt hol fognak parkolni a környék lakói? A múzeumok dolgozói? És a Látogatók?

Ennyi változás közepette igen magabiztosnak kell lennie annak a kormányhivatali dolgozónak, aki az épületek valós ismerete nélkül ki meri mondani, hogy nincs jelentős környezeti hatásuk…. Együttvéve megvizsgálni sem érdemes. A kormánytól függő kormányhivatalnok szerint! Hatóságok már nincsenek. Így lesz az egész beruházás törvényen kívüli, pénznyelő, áttervezgetős, csalássorozat!

Na, most tessék lelkesedni! Megújul a Városliget!  Tényleg! Beton buli negyeddé!

 neprajzi_elefant_a_vilagorokseg_porcelanboltjaban.jpg

felvonulasi_utvonal_rondoval.jpg

neprazi_kiallito_terem_es_vendeglo_a_vaskefevel_terv18.png

a_kozlekedesi_es_a_fak16-ban_1.jpg

20150115liget-budapest-projekt-magyar-zene_es_vajdahunyad_aranya_1.jpgfeszl_frigyes_pavilonja.jpgaz_uj_varosligeti_szinhaz_2.jpg

terepszint_alatti_beep_a_kozlekedesi_muzeum_1.jpg

ung_jo.jpg

 

 1. 03.30 gk

Hozzászólás Prőhle Gergely cikkéhez

Avagy hogyan képes az ember örülni a Felvonulási néprajznak?

A Heti válasz 2018. március 22-i számában Pröhle Gergely „Békévé oldó emlékeztetés” című írásában lelkesen szól arról, hogy a Néprajzi múzeum a Felvonulási téren eltünteti a kommunista rendszer nyomait.

Pröhle Gergely a Petőfi Irodalmi múzeum igazgatójaként, feltehetően nincs egészen képben a Városliget történetét illetően. Ahová ugyanis a Néprajzi múzeumnak hirdetett épület épül, ott éppen hogy örök időkre kőbe vésik, szentesítik Rákosi Mátyás által 1953-ban lerombolt Liget szakaszt. Ugyanis akkor keletkezett a Ligetből lebetonozott Felvonulási tér. Azzal a céllal, hogy a nagy távolságból kellően feltáruljon a Sztálin szobor. Amikor tehát a 14,3 méter összmagasságú Sztálin szobor helyén épül egy 2 végén 26-26 méter magasságú síugró sáncra hajazó épület, ami 300 méter hosszú, 60 méter széles, és 10 méter mélységbe nyúlik…. akkor bátran kijelenthetjük, hogy kicsit eltúlozták a nyomok eltüntetését.

Igaz, hogy a Felvonulási tér 75 méter széles, tehát a Néprajzi törlőrongy is lehetne ekkora…de ha a múltat végképp el akarjuk törölni, akkor ilyen kicsiségre nem adunk.

Na de mi legyen az 56-os emlékművel, ami arra emlékeztet, hogy 1956-ban eltüntették innen a hatalmas vasembert, a Generalisszimuszt? Mind Sztálin, mind az 56-os emlékmű a rossz emlékű szocializmusban épült. Az eltüntetőknek emléket állító emlékművet nem tüntetik el, akkor azt hogyan értelmezze az egyszerű nép? Befejezetlen marad az eltüntetés?

Lehet persze még abban reménykedni, hogy elsüllyed szegény a mocsárban, de az anyagmegmaradás törvénye értelmében akkor sem tűnt el! Kísérteni fog! Ott marad a szelleme? Mit tegyünk? Hizlaljuk meg még 20 méterrel nagyobbra a múzeumot, hogy eltüntesse a Vaskefét?? Időben vagyunk, még lehet módosítani a terveket. Ha 3x már lehetett, lehet negyedszer is! Nehogy félmunkát végezzenek!

Van még egy gond! Az 56-os emlékmű 56 fokos szöget zár be a Dózsa György úttal. Az új néprajz pedig párhuzamos azzal. Nem lesz ez stílustörés? 56 fok marad az emlékmű és 180 fokot fog bezárni a néprajz és a (kiszélesített) Dózsa György út? Milyen összevissza világ lesz itt?

Na de a líra, ami az egykori államtitkár úr klaviatúrájából kiömlik, mindent áthidal.

„ A szocialista kormányok idején emelt ’56-os emlékmű mellett, a sok bornírtságot látott felvonulási téren kétoldalt megnyílik a föld, hogy a modern épületben feltáruljon közös múltunk megannyi emléke.” Papír zsebkendő eltesz, majd újra előkap…ugyanis valóban megnyílik a föld, és a Néprajzi gyűjteményből iderittyentenek, az ALAGSORBA! …néhány kiállítási darabot. Jól dekorálja majd a világ leggazdagabb alagsorát! De igaz, hogy a sok szocialista bornírtság eltüntetéséhez (és az ország lakosságának kábítására) egy „video-installáción” vetítve nézelődhetnek a látogatók! Tudjátok, mint otthon a házimozin! De szép is lesz! Istenem! Elég beülni egy kávéra, és máris indul a házimozi!

Mert, hogy itt minden lesz, csak „közös múltunk minden emléke nem”, az biztos. Valaki szóljon az ex-államtitkár úrnak, hogy itt, ebben gördeszka pályára hajazó épületben a néprajz számára, az alagsorban, és az össz - alapterületnek csak a 20%-ban csodálhatjuk a néprajzi emlékeket! A gyűjtemény anyaga, és a kutatás, állományvédelem, raktár, restaurálás a Szabolcs utcában lesz. Vagy tudja, csak ezzel nem akarja sokkolni a lakosságot? Nem tudom.

A közös múltunk emléke majd jól megmutatkozik a külső homlokzaton, a szőttes minta formájában. De azt ugye mindketten tudjuk, hogy a magyar népnek annál sokkal több esze volt, minthogy a szőtteseinek mintáját a házak falára fesse?! Ő nem akart magyarkodni…ő simán magyar volt és élte ősei és a maga életét. Ettől lett művészet, amit csinált! Nem akart másnak látszani, mint ami!

Az ex-államtitkár úr egyre jobban beleszeret saját gondolatmenetébe, és nem adja alább! „A fűvel borított tető mintha bármikor visszazáródhatna…” Záródhatna, ha az a pár ezer tonna beton nem állná útját. …”….hogy a Városliget zöldjét gyarapítsa….” Valóban államtitkár úr! A kavics és pampafű az 50 cm-es talajban minden alaposan befüvezett embert a Városliget elveszített zöldjére fogja emlékeztetni J. Különösen az elpusztított 100 éves platánokkal lesz egyenértékű! Különösen amikor árnyékot keres majd a hőségriadóban, az épület 50 C fokos betontömbjének tetején! De akkor és ott néhány igazi cifra magyaros káromkodás is el fog hangzani….azt tudja ugye?!

Hogy ennek az épületnek lenne az a feladata, hogy békévé oldja őseink és általunk vívott harcot? Alig hiszem. De ha Ön harcol, akkor egészen nyugodtan leteheti a fegyvert. Nincs ellenség!

Hacsak nem azokra gondol, akik beépítés mániájukkal átlépnek minden jogi akadályt, nem ismernek se természeti, se épített örökséget, se világörökséget, se jogállamot, se közbeszerzést, csak szerelmesek saját gigantomániájukba, hatalmukba és hasznukba. És ott a szolgahad, melyet gazdagon illik jutalmazni. (A szemközti épületben, ahonnan egykor a felvonulásokat közvetítették, ahonnan ma a Ligetvédők mozdulatait figyelik!). Mert néha az ellenség barátnak álcázza magát!

Már csak egyetlen helytörténeti kiigazítást tennék. Hol is volt a Regnum Marianum? Rákosi valóban leromboltatta a Regnum Marianum templomot (melyet a fehérterror győzelmétől eufórikus hívek emeltek). A Regnum Marianum a mai keresztnél a Damjanich utca folytatásában állt. Ez volt a főhajó… a kereszthajók után a gondnoki lakással együtt csaknem a 70-es troli megállójáig nyúlt.
Dicséretes, hogy nem építik újjá (pláne nem 100 méterrel arrább), ugyanis épült helyette egy másik Regnum Marianum Zuglóban a Zoborhegy téren. Hála érte Hajnal atyának.
És mi lesz a Regnum Marianum helyén, a megszentelt földön? Mi más lenne az eszme méltó folytatása, mint a Dózsa mélygarázs kihajtója!? (Az ott földmunkát végzők már néha kifordítják egy -egy tégláját!)
Remélem, hogy itt soha, senki nem szenved balesetet! Talán a kiáramló szmogtól is megvéd bennünket!
A nagy beépítőknek lesz itt egy kis dolguk. Mert a vasbeton épület nem akarta megadni magát Rákosi bontó szándékának. Hiába robbantották, állt, mint a cövek. Ezért az egész épületet beledöngölték a saját altemplomába! Vagy gondolja, hogy a maguk mélygarázsán Isten áldása lesz, és a kövek meglágyulnak? Vagy felugrálnak a teherautókra?

Tudja államtitkár úr, hogyan lehetne eltüntetni a szocializmus emlékét a térről?

Egyszerűen: felszedni a Felvonulási tér burkolatát, és a Dózsa György úti fasorig visszaadni a területet a Ligetnek. Mert addig volt zöld, amíg Rákosi más célra ki nem irtotta innen a Ligetet.

A Városligeti fasor végén pedig be kellene zárni az egykori Rondó fasorát (tényleg…nem mintha)…amely fogadhatná a város felől érkező látogatókat…ahogyan azt Nebbien Henrik megálmodta az 1800-as évek elején.

És véget vetnénk a tiltakozásnak, mindenki békében menne a dolgára, és csak mesélnénk a fiatalabbaknak, hogy milyen bölcsen vetett véget a kormány ennek az áldatlan harcnak, amit a Liget és a főváros lakossága ellen visel!!

Zárszó a szerkesztőnek: Kedves Szerkesztő Úr! Nagyon kellemes olvasmány ez a Heti válasz! Nem lehetne Városliget ügyben is olyan kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekedni, mint más témákban?! Ui: Hallgattassék meg a másik fél is! Tisztelettel: GK a Városliget barátja

Bp, 2018. március 31.

50_cm_termoreteg_a_talaj_1.jpg

c49dbb01559533c5ff414bd3043a9c6f.png

img_9968.JPG