Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai

Táj, kép csata után

2016. március 26. - Garay Klára
 1. március 17-én délben a Városliget beépítése ellen tiltakozó civilek megakadályozták, hogy a Városliget INGATLANHASZNOSÍTÓ Zrt és a Főkert munkagépei további fákat vágjanak ki a régi BNV ( újabb nevén Kertem vendéglő) területéről.

A fakivágási engedélyt ugyanazok a személyek írták alá, akik az elhíresült Kossuth téri engedélyt is megadták. Tudjuk, hogy azt az eljárást az ügyészség jogellenesnek találta, mivel megsértették az Ügyfelek jogait.

Nálunk az ilyen szabálytalanságok nem azonnali elbocsátást vonnak maguk után, hanem hivatali előlépést, és újabb törvénytelen eljárások lefolytatására szóló megbízást. Így lesz joga arra a magyar kormánynak és meghosszabbított kezeinek, amire egyetlen magyar állampolgárnak sincs: a szomszéd és a hatóságok megkérdezése nélkül fákat kivagdosni. A jogsértés állami monopóliummá és napi bevett gyakorlattá vált.

A tiltakozók lejáratása, primitív mémekben nevetségessé tétele, és a „hivatalos” kormányzati önigazoló hazudozás turbóra kapcsolt. Sőt! Összeverbuváltak egy kisebb csapatot, akik a magyar közélet gondolkodó részének peticiója ellen úgy tiltakoznak, hogy pártfogó aláírásokat gyűjtöttek. Sajnálom szegényeket. Mind azokat, akiknek fogalmuk sincs, hogy mihez adják a nevüket, mind azokat, akik nagyon is tudják és örvendezve söprik be a kollaborálásért járó júdáspénzt, és hivatali tisztségeket. ( Fekete György)

A fenti emelkedett megoldásokra nem is reagálnék, mert minek.

De a tudományoskodó és jogi köntösbe öltöztetett alibikre, a statáriális favágás indokaira elmondanék néhány tényt, hogy aki látni akar, az láthasson
Még mindig azt sulykolják, hogy a zöld felület 5%-kal nőni fog, holott ez a (mindig is csak papírforma szerint létező) növekmény a januári VÉSZ módosítás következtében, mára már papíron sem állja meg a helyét.

 • A korábban beígért zöld tetős épületekből semmi nem lett, hiszen nem volt szempont a győztes pályaművek kiválasztásánál, hogy alkalmas legyen zöld tető telepítésére. (De a Közlekedési múzeumra, a Városligeti színházra vagy a biodómra nem is lehet. De az új nemzeti galériára, vagy a zeneházára sem, így írtak rá új törvényt, hogy ne is legyen kötelező.
 • Ígérték a „túl széles” sétányok keskenyítését és a felszabaduló részek zöldítését. Ez ígéretnek is hamis volt, de mára jogszabály(?) teszi lehetővé, hogy az utak 1/3-án felszíni parkolót létesítsenek, gyeptéglaráccsal. Ami mégsem az az igazi park, ahol a fák, cserjék, fűfélék zölddel borítják a tájat 20 méter magasan!
 • Csaknem titokban belecsempésztek az építési tervekbe olyan épületeket, amelyekről szó sem volt eddig: KISKERESKEDELMI egységek, látogató központ, vendéglátó helyek és túlméretezett WC-k összesen 1600 négyzetmétert elfoglalva a zöld területek elől.
 • A Biodómmal beépítik a TELJES vidámparki területet, tehát nem nő sem az állatok élettere, sem a zöld felület….de teljesen abszurd módon a fedett területet is bele fogják számítani a „zöld felületbe”. Ez annál is képtelenebb ötlet, mivel egy télen fűtött, nyáron hűtött fedett terület nem hogy oxigén termelésével nem járul hozzá a levegő minőségének javulásához, hanem a fűtés/hűtés, szellőztetés, hulladék-keletkezés a környék levegő szennyezettségét az elviselhetetlenségig fokozzák.
 • Az Állatkert sem Állat és növénykert már, hiszen nem lesz rá igaz a 45%-os zöld borítottság, hiszen a bidommal agyonnyomott növekmény, a teljes területet lehúzza. „Intézményi területként” funkcionál majd, a zöld látszat mögött. Hogy hova tűnt az Állatkert országos védettsége? Azt nem tőlem kell megkérdezni. Van annak az intézménynek igazgatója.
 • A legtragikusabb sorsot a Városligeti tónak szánják! Már víznek sem kell benne lennie, hogy zöldnek számítson, hiszen sportterületté minősítették. Lehet tehát teniszcsarnok, strand röplabdapálya és lelátó rajta, az akkor is zöld lesz.
  ……………………………

  Hamis az az érvelés is, hogy balesetveszélyes és pláne invazív fákat kell kivágniuk, miközben egyértelműen az építkezést készítik elő.
  - Vagy a Szépművészeti múzeum, a Közlekedési múzeum, és a Hősök tere környékét elcsúfító bálványfák nem invazívok?
  - ha invazív fáktól akarnák megkímélni a hazai tájat, nem a Rákosrendezőre építenék a múzeumokat, ahol a fák 90%-a invazív?
  - nem hagyták volna élni a környezetvédelem intézményrendszerét, hogy hatékonyan fellépjen az invazívok ellen?
  - A jogszabályban felsorolt invazívok közül a fehér akác még hungarikum is lett? Elég logikus ez?
  - A fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet NEM az invazívok kivágását írja elő, hanem a továbbterjedés megakadályozását. Ez a cél csak zeneház építésével valósítható meg? Igaz, ha nem hagynak ki egy talpalatnyi helyet sem a térburkoló kövek és az épület között, akkor továbbterjedni sem tud.
 • Ha a kormány ennyire komolyan veszi a fás szárú növények védelmét, miért engedi negligálni annak a cserjékre vonatkozó passzusát? Ugyanis a 10 négyzetméternél nagyobb területű cserjeírtást is be kell jelenteni és gondoskodni kell a pótlásról. Erről miért nem szólnak? Hányszor 10 négyzetmétert pusztított már ki a FŐKÁRT… Kit vigasztal, ha parancsra tették?
 • Nagyon szépen hangzó a 872 darab oszlopos tiszafa telepítése. Ez az igérvény nyilván nem teljesíthető a Hungexpo épületek helyének a 3szorosára épülő zeneháza alatt/mellett/mögött, hanem csak a Liget (vagy a főváros) távolabbi részein. Ez a különös kertészeti változat egyáltalán nem őshonos, lassú növekedésű, de együttesen és 10 év múlva sem ad akkora lombkoronát, mint a most kivágott 8 db fa adott. Nagyobb cserje méretű, tehát nem is lehet vele fát pótolni.. A lombfelülete 10 év múlva sem lesz akkora, mint a most kivágott 8 lombos fának.
 • A jogszabály úgy szól, hogy a fák kivágása után 1 évvel pótolni kell az elpusztítottakat….máshol, azon szerencsés országrészeken, amelyek még a magyar jogrendszer hatálya alá tartoznak. A Városliget pária lett, nem vonatkoznak rá az OTÉK szabályai! Itt tehát elég lesz 3-4 év múlva pótolni a fákat, amikor már átadták az épületeket és nem lesz Liget, csak egy múzeumi gettó?
 • A fakivágási tervben a pótlás pontos helyét is meg kell jelölni. Ez sem lehetséges, mert még több épületnek a pontos helyét sem ismerjük, a tájépítészeti pályázatok jelen folyamatokkal egyidőben még csak a tervező asztalon léteznek….honnan is tudjuk akkor, hogy hova és mennyi fát fogunk ülteni…és főleg mikor?
 • Ha ez a beruházás annyira jó a város lakosságának, miért kell minket szemfényvesztő hazugságokkal csábítani egyetértésre?
  Miért kell mindent sötét fólia és deszkakerítés mögé rejteni?

Minket (lakosság) támogat a Mindent a maga helyén című petició aláírásával az, aki azt mondja, hogy kell fejleszteni a múzeumokat, fel kell újítani a Városligetet…de az utóbbit nem beépítéssel lehet megvalósítani, hanem zöld felület rehabilitációval.

De minket támogatnak az ellen-petíció aláírói is, amikor azt mondják, hogy konzultációval kell a módszerekről és a célokról közmegegyezésre jutni. De előbb rehabilitálni kell a „konzultáció” szót! Nem utólag és csak a haszonlesőkkel és egyetértőkkel kell konzultálni, hanem a szakemberekkel és a tiltakozókkal is….sőt, uram bocsá, még a lakossággal is.
Vajon miért is nem lehetett a fakivágásokkal megvárni a fellebbezési határidő lejártát? Hova ez a nagy sietség?! Miközben a területen a szó szoros értelmében méter magasan áll a szemét, csaknem minden sarokban. Nem ezzel kellett volna kezdeni, ha már annyira nem bírják nézni a terület „lepukkantságát”?

Vajon miért is nem ismerheti a lakosság mind a mai napig a teljes területre vonatkozó építészeti terveket, közműfektetési rajzokat, a tényleges, teljes területre vonatkozó fakivágási terveket és annak a helyzetnek a részletes leírását, amikor itt már csak a terület neve fog emlékeztetni a Városligetre?

A tények, a múzeum negyed felépítésének leírhatatlan mértékű kártétele, nem érdemelt egy igaz szót, egy őszinte mondatot sem!!! Mert mi köze a város lakosságának ahhoz a helyhez, ahol él?
Még ügyfél sem lehet a saját városában.Még az őt képviselő Önkormányzatot is kihagyták...Csak nyelheti a könnyeit, szívhatja az egyre elviselhetetlenebb szmogot, tehet + 2 párnát a fülére, ha aludni akar.
Na és mászhat át a kerítésen, ha védeni akarja a természetnek azt a kis darabkáját, ami neki jutott a közből..

Látjuk tehát, hogy a Városligeti INGATLANFEJLESZTŐ Zrt és annak képviselői különös viszonyt ápolnak a valósággal, a tényekkel, a jogrenddel, a törvénytisztelettel, a természettel.

Igazmondásuk a régi orosz viccre emlékeztet: Tudjátok, úgy mint az autólopás a Szovjetunióban: Nem Moszkvában, hanem Vlagyivosztokban, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak…

Hogy miért írom le mindezeket? Kérdezik sokan: mit remélek attól, hogy megírom?
Azt, hogy egyszer majd összejön az a kritikus tömeg, akinek ez munícióul szolgál a hatékony fellépéshez. Remélem, hogy az ez után következő „Ifjúságnak” lesz esélye, ereje, erkölcsi tartása egy normális jogállamot felépíteni.

Ha ezek a figyelemfelhívó gondolatok eljutnak a szívükig, nem írtam hiába.