Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai

Fellebbezés a fakivágási engedéllyel szemben

2016. július 03. - Garay Klára

Ezt a levelet 2016. március 27-én küldtem a magasságos V. kerületi Kormányhivatal Építési és Örökségvédelmi (?) hivatalának. Szerintetek nem kapták meg, vagy korán kezdte a köztisztviselők napjának ünneplését? esetleg rég kirúgták az állásából a sokadik szabálytalan engedély kiadásért?
Vagy engem nem talált itthon a postás?

 

Fellebbezés tárgya:                                                                      Ügyiratszám: BP-05/07/00844-4/2016

Bp. Főv. V. Kormányhivatal Építési és Örökségvédelmi H.           Ügyintéző: Kosztyu Anikó

 

Tisztelt Ügyintéző, Hivatalvezető és Osztályvezető Asszony!

Az alábbi fakivágási határozat ellen kívánok fellebbezéssel élni:
Budapest XIV. kerület Olof Palme sétány 1-5 szám alatti 29732/1 hrsz alatt felvett ingatlan területén történő 40 fa kivágásának „engedélyezési eljárása”

Ahogyan 2012. óta minden létező fórumon tiltakoztam, a Liget Budapest felháborító címet viselő hadművelet törvénytelenségei ellen, most is ezt teszem! AMI TÖRTÉNIK, AZ JOGALKOTÁSSAL, HIVATALI HATALOMMAL való visszaélés ÉS BEFOLYÁSSAL  VALÓ üzérkedés.

Önök súlyosan megsértették az alábbi ügyfelek jogát a tájékozódáshoz, részvételét az engedélyezési eljárásban, azzal, hogy fellebbezésüknek nincs halasztó hatálya. Azzal, hogy olyan helyen tették közszemlére a hírdetményt, hogy csak azok találják meg, akik eltévedtek.
Azzal, hogy a határozat meghozatala után hozták nyilvánosságra a kész „engedélyt”, és nem az eljárás megindulásának tényét több, mint egy hónappal ezelőtt.

 • Zugló önkormányzatának ügyfél jogot biztosít a tulajdonrésze
 • Nekem, Garay Klárának És kb 100 ezer embernek a szomszédsági jogát
 • A partnerségi egyeztetésben résztvevő legalább 20 civil szervezet
  és mindazokét, aki bármilyen megfontolásból részt kívánnának venni az eljárásban.

Fellebbezek és tiltakozom a fakivágási engedély megadásának
- módja ellen (utólag, a jóváhagyó határozat megszületése után)
- a „helyben szokásos kihírdetés” követelményének internetes, egy éjszakás nyilvánossága ellen, de legfőképpen tiltakozom

 • az engedély területi hatályának megállapítása ellen.

Amíg ugyanis az önök által statáriálisan elfogadott Városliget tv. a TELJES Városligetet minősítette át Beépítésre szánt területté, addig a fakivágásokat épületenkénti, „csak 40 fáról van szó” jelszavak mögé bújva akarják lenyomni a lakosság, a civil szervezetk és más ügyfelek torkán!

Jogállamban, nem vonatkozhat más törvény az államra és szolgáira, mint a lakosságra!

Konkrétan:
Ha most én benyújtanék egy engedély kérelmet arra, hogy „megújítanám a kertemet”, majd beleépítek a már ott lévő házammal azonos méretű másik házat…néhány melléképülettel, túllépve minden magassági korlátozást. Vajon kapnék-e rá engedélyt?
Ha ezek után én, fakivágási engedélyt nem a teljes telkemre kérnék, helyszínrajzzal, közműfektetési tervvel, szomszédi hozzájárulással, hanem külön engedélyeztetném a a kutyaól, a tyúkól és billiárdszoba helyén álló fák kivágását, helyesen értelmezném a törvényt?
Ha én a telkemen álló fákat, jól megfizetett „szakértőkkel” beteggé nyilváníttatnám és csak jelenteném….nem tünne az fel Önöknek? Engedélyeznék!? Tudomásul vennék?
Ha én, a fakivágási engedélyezési eljárás megindítását úgy közölném a magas hivatallal, hogy a saját lépcsőházamban az ajtó belső felületére kirajzszögezném egy napra….vajon Önök engedélyeznék?
(Tudom kapnék engedélyt, csak a megvesztegethető hivatalnokot kellene megtalálnom, na és sok pénzt, amit a zsebébe csúsztatok.)

Összefoglalva tehát:

Addig, amíg nem ismert a teljes terület beépítésének terve, múzeumostúl, zeneházastúl, színházastúl, mélygarázsostúl, parkolóházastúl, kereskedelmi egységestül, vendéglátóhelyestül, WC-stül, közlekedési utastul, tájépítészeti tervestül, addig sem Önök, sem én nem tudjuk megmondani mely fáknak indokolt a kivágása, melyeknek nem, melyeket lehet átültetni, melyeket nem.
Mert nincs elegendő információnk a döntéshozáshoz!
A fakivágási engedélyezési eljárásokat akkor is fel kell függeszteni, ha nem kezdődik előlről a múzeum-gettó építésének elhelyezési vitája. Be kell várni a teljes Liget-gyalázó tervsorozat elkészültét. Vagy nem akarnak tán ötletszerűen, a „sose volt úgy, hogy valahogy ne lett volna” építkezni? (Lásd Dagály) Majd menet közben a félkész épületeket áttervezni, megforgatni?

Amíg ezzel elkészülnek, addig is az Ingatlanfejlesztő/hasznosító Zrt foglalja el magát a jogszabályban rá vonatkozó feladatok szakszerű ellátásával:

 • Bontsa le az életveszélyes és csak patkány-tanyául szolgáló épületeket
 • szedje fel a 40 éve, a BNV idejéből ott felejtett pavilonok alapozására szolgáló burkolatokat,
 • állítsa helyre a szétmállott rézsüket, lépcsőket, sportpályákat
 • javítsa meg azt a 20 vízcsapot, amelyek évtizedek óta állandóan folynak
 • javítsa ki és pótolja a kerti padokat
 • távolítsa el a Palme ház mellől a betonfalakat
 • Szabadítsa ki az évszázados fákat a betonozástól, térkövezéstől, hogy meglegyen a számukra kötelezően előírt fatányér nagyságuk….de nem folytatom, hiszen ők szakemberek, jobban tudják nálam.
  Ha ezzel végeztek, már látható lesz, hogy egy közparkot nem a múzeumok tesznek vonzóvá, pláne nem közparkká!

Követelem a Városliget 2 éve tartó szakszerűtlen kezelésének, a fák és cserjék pusztításának azonnali leállítását, mindaddig, amíg új, szabályos, törvényes lakossági és szakmai konzultációt le nem folytattak a múzeum negyed elhelyezésére vonatkozóan.

Követelem, hogy szüntessék be a lakosság félre tájékoztatását, megtévesztését a beépítés volumenéről, egyoldalú előnyeinek ecseteléséről, a káros hatások elhallgatásáról, a fakivágások indokoltságáról, a pótlási kötelezettség teljesítéséről.

Tiltakozom az ellen, hogy a jó szándékú adófizetők pénzéből a Liget szomszédságában csináljanak új Ligetet, miközben elpusztítják a régit.

Tiltakozom az ellen, hogy az OTÉK hatályát felfüggesztik a Városliget területén.

Tiltakozom az ellen, hogy semmibe vegyék a Fás szárú növények védelmére született kormányhatározatot.


Tiltakozom a Világörökség védőövezetének elpusztítása, átalakítása, beépítésének megduplázása ellen.

Tiltakozom a Természetvédelmi törvény előírásainak megsértése ellen.

Tiltakozom a lakosság alaptörvényben és az aaurhusi egyezményben foglalt jogainak megsértése ellen.

Tiltakozom a hazai jogrenszer megcsúfolása ellen, mellyel utólag és a saját céljaik megvalósítása érdekében alkotnak jogszabályokat, törvényeket, hoznak határozatokat.

Mert hiába hoznak egyre rafináltabb törvényeket a lakosság megtévesztésére, állampolgári és emberi jogaink csorbítására, hiába emelik ki a Városligetet és más fontos beruházásokat az ország hatályos törvényei alól, az attól még bűn és törvénytelenség marad.

Végül, de nem utolsó sorban:

a vegetációs időszakban - február végétől – rendes ember már nem vág fát. A többieknek meg tilos!

Azért, mert az V. kerületi hivatalig nem hallatszik el a fészkeiktől, tojásaiktól, utódaiktól megfosztott madarak visítása, nem látják a zavarodottan ide-oda ugráló mókusok tanácstalanságát, a rügyező fákból csurgó nedveket, azért még az, amit önök tesznek, égre kiáltó bűn marad.

Ha határozatot hoznak róla, akkor is.

 A fent felsorolt indokok alapján kérem, hogy térjenek át a törvényes eljárásokra, tartsák be azokat a hivatalos utakat, amelyeket ma Magyarországon minden állampolgárnak be kell tartania, Önöknek pedig be kell tartatniuk!

 A Városligetet elpusztító tevékenységnek vessenek véget, a fakivágási engedélyt vonják vissza és újabbakat se indítsanak el.

 Törvénytiszteletet, ember-, és természet- tiszteletet kívánok további közszolgálati munkájukhoz……

 Budapest, 2016. március 27.             …….. nos akkor maradok Önök iránt tisztelettel:

 

                                                                                  Garay Klára a Városliget barátja