Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai

Kérjetek, és.....megadatik néktek?

kivéve, ha közérdekű adatot kértek....

2017. április 11. - Garay Klára

                                                            

Tisztelt Ingatlanfejlesztő Zrt!                                    Korábbi levélváltás iktatószáma Önöknél:

Tisztelt Igazgató úr!                                                                                      VLK-2016/00862

 

Azonnali, sürgős intézkedését kérem, hogy

 1. a Városligettől mindössze egy utca szélességre lévő házak állapotfelmérését mielőbb elvégezzék, ahogyan azt egy éve ígérik

Kérem, hogy az alábbi adatokat, dokumentumokat hozzák nyilvánosságra:

 1. A TELJES Liget Budapest projekt Előzetes Vizsgálati Dokumentációt
 2. A TELJES Részletes Környezeti hatástanulmányt, melyeket 2016. augusztusban megígértek.
  1. NEM LigetVáros és óriásplakát szintű tájékoztatásra vágyunk, hanem érdemi, közérthető információra, ami megfelel a 2001. évi LXXXI törvénynek megfelelőt.
 • a Duna Ipoly Nemzeti Park szakmai állásfoglalásával együtt!
 1. A Légszennyezettség mérőpontok kijelöléséről és eredményeit is kérem nyilvánosságra hozni.
 2. Várjuk a Világörökség Bizottság felé küldött Megőrzési állapotjelentést!

Indoklás:

Tudjuk, hogy a Városliget egykor mocsár volt és a lebontott Közlekedési múzeum előtt, a Városligeti körút alatt folyik az egykori Városligeti patak.

A múzeum nem a régi helyén épül fel, hanem 6 méterrel beljebb, a város felé;

20-30 méter mélységben fognak dolgozni a kiállító tér és a mélygarázs kialakításán

a patak vizének útját így egy meredek, vízszigetelő gáttal akadályozzák szabad mozgásában.

Tudjuk, hogy a Közlekedési mélygarázsát a Nemzeti galéria mélygarázsával egy -4 emelet mélységben futó alagút fogja összekötni! Ezért kell vízátemelő szerkezet építeni a felszín alatti vizek átemelésére. A talajvíz mozgása akadályozott lesz, az elkerülő utakat fog keresni és feltorlódik az ellentétes (Hermina út –Ajtósi Dürer sor) oldalon.

Tudjuk, hogy  az Új Nemzeti galéria és az Üzemeltetési Központ, két hatalmas épület, alapozása, mélygarázsa pár száz méteren belül! Az egyidejű építkezés és majd a folyamatos működés miatt mind egymás, mind a környező épületekre, vízmozgásra jelentős hatást fognak gyakorolni!
Hiába nyilatkoznak hát, hogy a talajvíz mozgásának sebessége és iránya ugyan megváltozik, de az nem lesz hatással a környező lakóházakra.
A beruházó által megbízott hidrogeológiai vizsgálatok elkészülte óta is változtak a tervek, tehát már nem is aktuálisak.
De soha nem is fordítottak gondot arra, hogy sűrűn beépített környezetbe kerül ez a sok építmény, kizárólag azzal foglalkoztak, hogy az új épületek megvédhetők a víztől. ( Ez igaz is! Hiszen a XXI. században az óceánba is lehet építeni száraz szállodákat)

Egyáltalán nem megnyugtató a vizsgálati dokumentációban a „megfelelő technológia mellett megakadályozható a víz felduzzadása”. Azonban a magyar építőipar állapotát ismerve, erre ők nincsenek felkészülve. Sem a múzeumi anyag megvédésére, sem a környező házak sorsára.

Milyen szakértői véleményeket tartunk zsinórmértéknek:

 1. FŐMTERV Zrt Paál Tamás vezetésével készült előzetes mérnökgeológiai és hidrogeológiai vizsgálat. Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal megbízásából a Podmaniczky program keretében készült ahhoz a hatásvizsgálathoz, melyet a Felvonulási tér alá építendő mélygarázs sorhoz rendeltek meg . Megjelent 2010. Mérnökgeológia- Kőzetmechanika c. kiadványban. A tanulmány kedvezőtlennek tekinti a talajtani adottságokat a mélygarázssorhoz is….pedig akkor még nem volt szó 8 további épületről. Számolt a talajvíz kedvezőtlen mértékű felduzzadásával a Hermina út felőli oldalon, a tőzeg kiszáradásával a Dózsa György úton. Ezek elhárítása, ha nem is lehetetlen, de „jelentős költségekkel jár”.
 2. Mindenképpen figyelembe veendőnek tarjuk a Vibrocomp Kft Stratégiai környezeti vizsgálat c. dokumentumában foglaltakat. ( Készült a Főváros megbízásából 2015-ben. Természetesen az azóta bekövetkezett terv-változásokat figyelembe kell venni, az összeadódó hatásokat pontosan vizsgálni, modellezni és értékelni.)

Idézetek a műből:
- „A fentebb ismertetett hidrológiai viszonyok és a talaj, földtani közeg felépítése hatással van a környező épületekre. A Városligetet DNY felől határoló Dózsa György utat a XIX és a XX. század határán zárt sorúan, illetve szabadon álló, általában több szintes, alápincézett épületekkel építették be. Azonban a pincék nagy része szigetelés nélküli, ezért a magas felszín alatti víz bejuthat a pincékbe és a Dózsa György úthoz csatlakozó háztömbökben, valamint a közeli utcákban lévő házak pincéiben vizesedés, pincevizek fordulnak elő.”

„Általánosságban megállapítható, hogy minél mélyebb a térszín alatti beépítés, annál nagyobb hatást fejt ki a felszín alatti vizekre. Hatás alatt azt értjük, hogy a tervezett létesítmény egyfajta gátat képez a felszín alatti víz útjában, ami előtt a felszín alatti víz feltorlódik, visszaduzzad, majd új irányt keresve kikerüli a létesítményt.” ( A helyzet a leginkább aggályos a színház alatt…2015!)

„ Mindezeket figyelembe véve…….ennek a kiterjedt mélygarázsnak gyakorlatilag a Városliget Dózsa György út- Ajtósi Dürer sor- Hermina út által lehatárolt teljes területre kihatása van.”

„ A modellezési területet ki kell terjeszteni a szomszédos utcákra is, hogy lehatárolhatóvá váljon a –beruházás által okozott vízvisszaduzzasztás, illetve apadás kiterjedése.”

„ A Közlekedési múzeum térszint alatti bővítése ( -1 szint) illetve a környezetében tervezett Hermina úti mélygarázs megépítése érinti a Széchenyi fürdő  vízbázis hidrogeológiai A védőövezetét.”

2015-ben még nem a mai helyen tervezték az új közlekedési múzeumot, nem -4 szintesre és nem -3 szinten a földalatti kiállító teret!

Javasolt, hogy a beruházás előkészítése, kivitelezése, továbbá a létesítmény működése során folyamatosan és ÉRDEMBEN! tájékoztassák az érintett helyi és szakmai nyilvánosságot.”
Szóval nem PR-ról NEM óriásplakátról van szó, hanem érdemi tájékoztatásról.

„ Javasoljuk a későbbiekben készülő környezetvédelmi hatástanulmányban a térszint alatti beruházások vizekre kifejtett hatásainak részletesebb vizsgálatát”
„ Az építés és a z üzemelés felszín alatti vizekre kifejtett hatásainak ellenőrzésére célszerű monitoring kutak elhelyezése, különös tekintettel az előre láthatóan problémásnak ígérkező, térszín alatti beruházások (mélygarázsok) környezetében.”

(2015-ben még nem volt tudható, hogy múzeumi gyűjteményi anyagok is tömegesen kerülnek a terepszint alá!!!)
Rész indoklása, szintén a Vibrocomp statégiai hatástanulmánya alapján

 • A fejlesztési terveket stratégiai környezeti vizsgálattal kell alátámasztani.”

2.„…AZ INGATLAN HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS A LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSÁRA KÉSZÜLJENEK VÁLTOZATOK”
 A Zrt közleményei Igyekeznek minimalizálni a probléma nagyságát, és nem beszélni az átlátszó és törvénytelen ügyeskedésről, hogy épületenként kimutatják: nincs jelentős hatásuk! Pedig van! Egyenként és összeadódva is! Józan paraszti ész és jogszabályi előírások alapján egyaránt!

 1. A Dózsa György úti Városligeti színház és a mélygarázssor, valamint a Néprajzi földalatti kiállító tere a Liget túloldalán szintén akadályozzák majd a felszín alatti vizek mozgását, ahogyan a tópartra (rém-) álmodott zeneház is.

3.„ A TERVEZÉSI TERÜLETEN INDOKOLTNAK TALÁLJUK LÉGSZENNYEZETTSÉGI MONITORING PONT KIJELÖLÉSÉT”

 1. A Világörökségről:

„….komplex hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése szükséges lehet, amennyiben szakhatósági állásfoglalás alapján „kiemelkedő egyetemes érték érintettsége valószínűsíthető és a hatóság a tervezett beavatkozás kiemelkedő egyetemes érték érintettsége valószínűsíthető, és a hatóság a tervezett beavatkozás kiemelt egyetemes értékre gyakorolt hatását nem tudja megítélni a hatásvizsgálati dokumentáció nélkül.”
„ Felhívjuk a figyelmet a 2013. januárjában kiadott Budapest – a Duna partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszín, Megőrzési állapotjelentésére, melyben jelezték, hogy amennyiben részletesebb információk lesznek a tervezett beruházásokkal kapcsolatban, azok ismertetésre kerülnek a Világörökség Bizottság felé.”

Mivel a Forster Központ megszűnt, amúgy sem volt ideje időben észrevételeket tenni az előzetes vizsgálati dokumentációhoz, feltételezem, hogy ezen vizsgálatokat, értékelést és jelentést az Ingatlanfejlesztő, a jó gazda gondosságával elvégeztette mással.

Budapest, 2017. március 19.                                   Érdeklődéssel várom válaszukat:

                                                                                                                   Garay Klára a Városliget barátja

Másolatot kap: Duna Ipoly Nemzeti park Igazgatóság

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala.
Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Nemzetgazdasági Szempontból Kiemelt jelentőségű ügyek osztálya 1052 Bp. Városház u.7.