Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai

Néprajzi törvénytelenségek

2017. december 09. - Garay Klára

Néprajzi törvénytelenségek

 • Egy telken több ütemben terveznek megvalósítani több épületet, azonban egyenként „vizsgálják” a környezeti hatásukat, összegződve nem. A teljes beruházást egyszerre kell vizsgálni, akkor is, ha az egyes épületek megvalósításának kezdete időben eltérő.
 • Előzetes Vizsgálati dokumentáció egyáltalán nem készült a Néprajzi múzeumra külön sem, és együtt sem a többi épülettel. Pedig a Néprajzi múzeum önmagában is brutális beavatkozás a környék életébe! Az egész városra fog visszafordíthatatlan hatást gyakorolni a megjelenése!
 • A parkolók megszűnnek (ismeretlen darabszám!), de nem gondoskodnak parkolókról a közelben!
  • A Vész megengedi, hogy a kötelező parkolóhely felének a 60%-át építsék meg! Ez 373 db parkolóhely helyett 112 férőhellyel megelégszik. És nem számol a környék lakosságának parkoló igényével sem, amint a várható dolgozói és látogató létszámmal sem.
  • A mozgássérült parkolók számát is alul becsüli.
  • Az autóbuszok parkolásáról említés sem történik!
 • Az építési engedéllyel érintett terület a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló UNESCO Egyezmény által nemzetközi oltalom alatt áll, világörökségi műemléki védelmet élvez!!!!!! Az Unesco Egyezmény nemzetközi szerződés, így a jogszabályi hierarchiában a hazai törvények felett áll!!! A tervezés sem kezdhető meg az UNESCO örökségvédelmi hatástanulmánya nélkül!
 • De a hazai ( egykor még létezett) örökségvédelmi szakvéleményt is figyelmen kívül hagyták ( Az épület magassága és szélessége is túlzottan belerondít a világörökség panorámájába)
 • Mivel a Néprajzi múzeum építése meghaladja az 500 millió forintot és jelentős földmunkával jár, ezért a régészeti feltárásról részletesen kellett volna rendelkezni! Nem tették!
 • A tervdokumentáció csak a munkatér víztelenítését, talajvíz elleni védelmét oldja meg. Az épület használatba vétele utáni állapotban nem vizsgálják, hogy a talajvíz áramlásának iránya milyen hatással lesz a talaj vízháztartására, a Széchenyi fürdő vízbázisára, a faállomány életére, a Dózsa György úti házak stabilitására.
 • Az OTÉK-tól való eltérés engedélyezése a tűzvédelmi szabályok esetében tömegkatasztrófához vezethet!
 • A tűzoltási felvonulási útvonalak sem helyezhetők el a szomszédos telken (Műcsarnok)! Ahogyan az épülethez vezető utaknak is jellemzően közterületen kell lenniük. ( Nem a Műcsarnok magántelkén!)

Ezek az apró törvénytelenségek rakódnak a Liget projekt egészének illegitimitására, alaptörvénybe és nemzetközi szerződésekbe ütköző voltára.

És nem ejtettünk szót, a közvéleményt folyamatosan félre tájékoztató, látványtervekről, bejáratott leegyszerűsítő hazugságokról, kommunikációs kampányról.

Az ügyfél jogok figyelmen kívül hagyása, az iratbetekintés megakadályozása a rendszer működéséből adódik.

 

Bp, 2017. december 9.

 neprajzi_szornyuseg.jpg

 

budapest_vila_go_ro_kse_g_0117eng.jpg

 

 50_cm_termoreteg_a_talaj.jpg