Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai

Faátültetés millióért, hiába?

2017. február 26. - Garay Klára

Tisztelt Zöld Hatóság/Kormányhivatal!

Tisztelt Jegyzők! V.ker VIII. ker XIV ker.

Korábban bejelentést tettem az Olof Palme sétány 1-5. Hrsz: 29732/11 (korábban 29732/1) területen zajló faátültetés szakmaiatlansága, környezetkárosító volta és a közpénzek felelőtlen elköltése miatt.

Mára napvilágot látott ( az eddig elpusztított és átültetett Hungexpo telephelyen kívül) újabb, a Városliget beépítése okán átültetendő fák listája a Közlekedési múzeum, az Új Nemzeti Galéria, az Üzemeltetési és Parkfenntartási Központ, a Néprajzi múzeum és a leendő Zene háza építési területén.

Kérem, hathatós intézkedésüket annak érdekében, hogy leállítsák ezt a „projektet”, ami ökológiai katasztrófával fenyegeti a várost, ha ilyen hozzáértéssel dolgozni engedik a Városliget Zrt embereit és alvállalkozóikat.
Kérem, hogy független szakértőkkel vizsgáltassák át a mellékelt dokumentumokat, hiszen én nem vagyok kertész, és a biológia tanári diplomám is több évtizedes.
Szakmai (kertészeti) hibának tartom, ha

 • Invazív fákat ültetnek át (tömegesen). Hiszen a 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet a fás szárú növények védelméről tiltja e fák ültetését. Véleményem szerint akkor tilos ÁT-ültetni is őket, lehetővé téve, hogy tovább szaporodjanak kontrollálatlanul és tegyék tönkre a még megmaradt természetes élőhelyeket. Hasonlításul hozom fel: aki nem kaszálja a telkén a parlagfüvet, azt megbüntetik. Feltételezem, akkor is megbüntetnék, ha kaszálás helyett tömegesen ültetné el a tulajdonos bármelyik közparkban. Akkor miért nem esik egy tekintet alá, ha ugyanezt teszi a parlagfűnél százszor nagyobb invazív fákkal egy állami megbízásból dolgozó cég? Ez nem más, mint intézményesített környezetkárosítás!
  • ha egy invazív fafajról meg sem jelenítik ezt a tulajdonságukat, illetve hol így, hogy úgy, néha még „kiemelten értékes fa” státuszt is kaphatnak.
 • A lakosság és a hatóságok megtévesztését szolgálja az a trükk, hogy a Városliget fasorait nem fasorként vették fel a fakataszterbe. Így úgy tűnik, mintha nem egész fasorokat pusztítanának el, csak egyes, különálló parcellákból vágnának ki azonos fajokat. ( Rondó, Városligeti körút)
 • Ha a kertészek szakmai állásfoglalása ellenére, „megrendelői igény” alapján ültetnek át fákat, saját jobb meggyőződésük ellenére. ( Közlekedési múzeum EVD)
 • Ha a több éves fák átültetését úgy végzik, mint a Hungexpo telephelyen: több éves előkészítés helyett gömbvágóval egyszerűen kiemelik a talajból a fát, és egy előkészítetlen, tápdús talajjal nem kibélelt ültető gödörbe dugják. Lombkoronáját nem metszik vissza annyira, hogy azt a gyökérzet elláthassa tápanyaggal, hanem teljes lombkoronával végigsöpörnek vele egy telket, és elültetik….na nem az előre kijelölt helyre, hanem egy házhoz olyan közel, hogy a koronája az ablakot verdesi. Ha létezik állatkínzás, miért nem büntetik a növénykínzást? Mert nem ugat?
 • Minél nagyobb az átültetés kockázata, és csökken a túlélés esélye, annál drágábban, annál nagyobb anyagi ráfordítással történik a PR átültetés. Ez közönségesen a közpénz elherdálása, sőt kártékony felhasználása.
 • A magról nőtt, és egyre több invazív tulajdonságot mutató fákat sem lenne szabad átültetni (csörgőfa, fehér eper.
 • ha olyan szakemberek döntenek a fák átültetéséről, akik nem ismerik a fafajokat, tehát speciális igényeiket sem tudják figyelembe venni az ismeretleneknek. De átültetni kívánnak olyan fákat, melyek az egész Városligetben nem találhatók.
 • nem tudom mire vélni, hogy a felsoroltak közvetlen közelében élő más fákat miért nem ültetnek át? Őket majd beteggé nyilvánítják és kivágják?

Bizonyos, hogy az építkezéseknek, szállításnak, anyagmozgatásnak, földmunkáknak és közműfektetésnek sokkal, sokkal több fa fog áldozatul esni. Legalább ugyanennyi fának kell sürgősen megbetegednie, hogy elférjenek ezek a hatalmas épületek, hogy vezessenek hozzá közművek, utak, hogy mélygarázsok költözzenek a mocsárba… Mint ahogy abban is biztos vagyok, hogy ezeket a faátültetéseket csak fügefalevélnek használják, hogy elleplezzék a valós pusztítás mértékét.

Érdemes ehhez a pusztításhoz hozzászámítani:
a Vidámpark területéről máris kivágott fákat.

A Városligeti színház kártételét

Az ezután építendő látogató központot, WC -ket,

kereskedelmi és vendéglátó egységeket

A Palme ház és környéke átépítését, az utak áthelyezését, kutyafuttatókat, sportpályákat, a vizes VB és a majdani olimpia létesítményeit, játszótereket, kapukat, zászlótartókat, Regnum emlékhelyet, mélygarázsokat a Dózsa György útra….

A Néprajzi Múzeum építésének esik áldozatul a Városliget emblemetikus RONDÓ-jának  5 fája (a többi majd később)

A 203. parcella Kocsányos tölgyei (3 db), és platánjai (2 db), melyeket még Rákosi Mátyás elvtárs is megkímélt, most álültetéssel semmisülnek meg. Mindannyian vastag törzsű idős fák 60-80 cm-es átmérővel, és 1-2 méteres törzs körfogattal, semmi esély sincs rá, hogy életben maradjanak!!!

De a 7 db fenyő is 40 év körüli lehet. Ezeket is jobb lenne odaadni egy idős otthonnak karácsonyfának, mint átültetni. Kb. ugyanolyan a túlélési esélyük.

…és természetesen átültetnek egy db invazív Nyugati ostorfát is!

16 db átültetendő fából 13 db-hoz hozzányúlni szakmaiatlan, környezetrombolás, városkép rombolás, a világ első tervezett közparkjának bejáratául szolgáló RONDÓ további csonkolása. Röviden bűn.

 

Átültetésre szánt invazív fák:

-

ZEN

UNG

Üzem. közp.

Néprajzi

Közlekedési

Fehér akác

 Robinia pseudoacacia

-

1

3

-

1

Zöld juhar

Acer Negundo

 

3

5

1

-

3

Nyugati ostorfa

 Celtis occidentalis

-

1

7

1

7

Ailantus Altissima bálványfa

-

2

--

-

1

összesen

3

9

11

1

12

mindösszesen:                                                                                                                                              36 db!

 

ZEN

UNG

Üzem. Közp.

Néprajzi

Közlekedési

3. kategóriás, tehát idős, 50-110 cm törzsátmérővel

-

16

10

6 Ezek a RONDÓ fái!!!

platánok és tölgyek!

15

mindösszesen:                                                                                                                                              47db!

túlkoros és invazív is egyben: 16 db
Kérdés továbbá: hová ültetik át ezeket a szerencsétleneket?

Ezeket is csak 1x locsolják meg?

ezeket sem készítik fel az átültetésre, csak kitépik a földből és bedugják egy előkészítetlen üregbe??

Ezeket is a koronájuknál fogva fogják húzni a földön?

A kérdéseim költőiek, hiszen az építkezés szakmaisága, technológiai fegyelme, megfontoltsága, szabály tisztelete előre vetíti mi várható!

 1. Ha a Hungexpo területén, hogy 8 fa átültetése 18 millió Ft,
  akkor az átültetésre váró összesen 218 db fa az átültetése kb. 490 millió forintra rúg!
  És mindez 228 fa halálának elleplezéséért…melyek pusztulása után még a visszapótlási kötelezettsége sincs a Városligeti INGATLANFEJLESZŐ Zrt-nek, de a Liget területén belül, az építkezés után erre helye sem lesz.!
 2. A fenti összegek egyszeri locsolást biztosítanak, a gallyak elszállítása nélkül! Nyilvánvalóan pénzkidobás legalizálása soha el nem végzendő munkáért.

Ennyire „kerül amibe kerül”?! Ebből a 490 millió forintból az egész Városliget rehabilitációja megoldható lenne!!!

És a fák darabszáma? A Hungexpo telephelyen

előbb kivágási engedélyt adtak 40 fára, majd  kivágtak 2x annyit….

most még átültetnek egyik terv szerint 8-at, és a

legújabb terv szerint 5db-t.

Ez 53 fa (vagy még inkább, a „betegekkel” és a csemetékkel együtt 93)  egyetlen építési helyen…3-4 lépésben. Tudjuk, hogy ez a cél: lassan elpusztítani a Ligetet és helyére turisztikai brandet, díjnyertes betonrengeteget építeni Önök ehhez nem adhatják a nevüket! Ki kell mondaniuk, hogy törvénytelen, szakszerűtlen, környezetkárosító és a közvagyon hűtlen kezelése!

Ezért Tisztelettel kérem, hogy a fent kért független szakértői vizsgálatot elvégeztetni szíveskedjenek, a faátültetési cirkuszt mindaddig leállítani, amíg valódi „parkrehabilitáció” nem veszi kezdetét!

Az építési engedélyek sem adhatók ki mindaddig, amíg a fakivágási engedélyek nem szabályszerűen kerülnek elbírálásra, nincs egyértelműen megjelölt faátültetési hely és a pótlási kötelezettség vállalását jogszabályban meghatározott feltételek szerint nem hozzák nyilvánosságra!

+ a fapótlási kötelezettség NEM teljesülhet „pénzbeli megváltással”, sem a Főváros bármely távoli pontján. Azt Zugló területén kell pótolni….ha már minden áron fát akarnak vágni.

Budapest, 2017. február 12.                      

Méltányos, jogszerű és szakszerű intézkedésükben bízva: