Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai


Néprajzi törvénytelenségek

2017. december 09. - Garay Klára

Néprajzi törvénytelenségek

 • Egy telken több ütemben terveznek megvalósítani több épületet, azonban egyenként „vizsgálják” a környezeti hatásukat, összegződve nem. A teljes beruházást egyszerre kell vizsgálni, akkor is, ha az egyes épületek megvalósításának kezdete időben eltérő.
 • Előzetes Vizsgálati dokumentáció egyáltalán nem készült a Néprajzi múzeumra külön sem, és együtt sem a többi épülettel. Pedig a Néprajzi múzeum önmagában is brutális beavatkozás a környék életébe! Az egész városra fog visszafordíthatatlan hatást gyakorolni a megjelenése!
 • A parkolók megszűnnek (ismeretlen darabszám!), de nem gondoskodnak parkolókról a közelben!
  • A Vész megengedi, hogy a kötelező parkolóhely felének a 60%-át építsék meg! Ez 373 db parkolóhely helyett 112 férőhellyel megelégszik. És nem számol a környék lakosságának parkoló igényével sem, amint a várható dolgozói és látogató létszámmal sem.
  • A mozgássérült parkolók számát is alul becsüli.
  • Az autóbuszok parkolásáról említés sem történik!
 • Az építési engedéllyel érintett terület a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló UNESCO Egyezmény által nemzetközi oltalom alatt áll, világörökségi műemléki védelmet élvez!!!!!! Az Unesco Egyezmény nemzetközi szerződés, így a jogszabályi hierarchiában a hazai törvények felett áll!!! A tervezés sem kezdhető meg az UNESCO örökségvédelmi hatástanulmánya nélkül!
 • De a hazai ( egykor még létezett) örökségvédelmi szakvéleményt is figyelmen kívül hagyták ( Az épület magassága és szélessége is túlzottan belerondít a világörökség panorámájába)
 • Mivel a Néprajzi múzeum építése meghaladja az 500 millió forintot és jelentős földmunkával jár, ezért a régészeti feltárásról részletesen kellett volna rendelkezni! Nem tették!
 • A tervdokumentáció csak a munkatér víztelenítését, talajvíz elleni védelmét oldja meg. Az épület használatba vétele utáni állapotban nem vizsgálják, hogy a talajvíz áramlásának iránya milyen hatással lesz a talaj vízháztartására, a Széchenyi fürdő vízbázisára, a faállomány életére, a Dózsa György úti házak stabilitására.
 • Az OTÉK-tól való eltérés engedélyezése a tűzvédelmi szabályok esetében tömegkatasztrófához vezethet!
 • A tűzoltási felvonulási útvonalak sem helyezhetők el a szomszédos telken (Műcsarnok)! Ahogyan az épülethez vezető utaknak is jellemzően közterületen kell lenniük. ( Nem a Műcsarnok magántelkén!)

Ezek az apró törvénytelenségek rakódnak a Liget projekt egészének illegitimitására, alaptörvénybe és nemzetközi szerződésekbe ütköző voltára.

És nem ejtettünk szót, a közvéleményt folyamatosan félre tájékoztató, látványtervekről, bejáratott leegyszerűsítő hazugságokról, kommunikációs kampányról.

Az ügyfél jogok figyelmen kívül hagyása, az iratbetekintés megakadályozása a rendszer működéséből adódik.

 

Bp, 2017. december 9.

 neprajzi_szornyuseg.jpg

 

budapest_vila_go_ro_kse_g_0117eng.jpg

 

 50_cm_termoreteg_a_talaj.jpg

 

 

Hermina garázs EVD Nem fogadjuk el a választ!

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!kiemelten_ertekes_fak_a_vidamparkban.jpg

Köszönettel megkaptam/ megkaptuk válaszát a Hermina Garázs EVD-jével kapcsolatos észrevételeinkre.

Ezzel megnyílt az út a további egyeztetések, tisztázások felé.

Sorjában:

 • Készséggel elhiszem, hogy az Állatkert nem kezdeményezett eljárást a Pest megyei Kormányhivatalnál sem a tárgyi ingatlanon, sem a szomszédban. Ennél ugyanis sokkal találékonyabb! A Biodóm, a Pannon park, a Mesepark, a Táltos csarnok, az üzemi épületek és a jegyvásárló pavilon építési eljárására a Fővárosi kormányhivatalt kérte fel. Nem vagyok a jogban járatos, ezért csak kérdezem: ha én a házunk telkére egy garázst és egy sertéstelepet akarok építeni, akkor nekem is ez a követendő eljárás, hogy a garázst a fővárosnál, a sertéstelepet Pest megyénél kell intéznem?
  - Nem ad ez alkalmat a telek túlépítésére? Mivel a két hivatal nem tud az én nagy tervemről?
  Ennek elkerülésére elküldöm Önöknek a Biodóm, és csatolt épületek engedélyezi eljárásának hirdetményét. Kérem, hogy vagy egyik vagy másik hivatalnál vonják össze azt, ami össze tartozik! Hiszen az Állatkert a környezethasználó minden e területre épülő épület esetén!
 • „ az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció nem felel meg  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) követelményének, mert nem tartalmazza a tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett, a R. 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti összetartozó tevékenységek bemutatását, ezzel hamis látszatot keltve kívánja elkerülni a jogszabályoknak megfelelő környezeti vizsgálatra vonatkozó kötelezettségét.”
 • A Dokumentáció teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy a környező 29732/1 helyrajzi számú, Városliget ingatlanán tervezett „Liget Projekt” építményei, úgymint az új Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, az Új Nemzeti Galéria, és a Városligeti Színház, a Közlekedési Múzeum, valamint az ezekhez tartozó további mélygarázsok, parkolók, közművesítés stb. megvalósítása az alig 1 négyzetkilométeres területre és az azt körülvevő lakóterületekre, kapcsolódó hatásaival pedig az egész fővárosra jelentős hatást gyakorol.
 • Az imigyen összevont, akárcsak a Vidámpark, a cirkusz, a Varannó utcába és az aluljáró alá építendő raktárak együttesen garantáltan elérik a környezet-terhelésnek azt a mértékét, ami miatt KÖTELEZŐ hatástanulmányt készíteni!
 • Ha egy sertéstelepet akarnánk ide építeni, ugye bizonyosan nem lenne kétséges, hogy környezeti hatástanulmányt kellene készíteni. Ha itt nem sertések, hanem elefántok, tevék, orrszarvúk, majmok stb. fognak táplálkozni és üríteni, akkor erre a szép nagy üvegházra miért is nem kell? Egy elefánt hány sertés fogyasztásával azonos? Épület szempontjából egy sertésteleppel biztosan jobban járnánk: alacsonyabb lenne, nem verné vissza a fényt, nem kellene annyira fűteni télen és hűteni nyáron, mert ő itthon van, nem annyira igényes a környezetre. Éljen a sertéstelep!
 • Ha az Állatkert pótolta a hiányos levegő-, zaj-, és rezgésvédelmi dokumentációt, akkor Önök azt miért nem mellékelték a nekem írt levelükhöz? Hiszen így én nem tudhatom, hogy azok a kincstári optimizmust erősítik vagy a lakossági aggodalmakat támasztják alá? Kérem, küldjék meg ezeket az észrevételt tevőknek!
 • Respektálom az igyekezetüket, amivel a felszíni-, és a felszín alatti vizek mennyisége és minősége miatt a Katasztrófavédelemhez fordultak. Kérem, hogy az eredmény megérkezéséig függesszék fel az eljárást! A vízvédelmi irányelv szellemének megfelelően a TELJES terület beépítése, közműfektetései, trágyatárolói, üzemi épületei is szerepeljenek a vizsgálatban. Hiszen ezek, valamint a területen kívül elhelyezendő Széchenyi fürdői víz átemelő szerkezete is az építkezés része, bár nem fér el az Állatkert megnövekedett területén sem. A mélygarázsból, és az üzemi épületből, trágyatárolókból komoly veszély fenyegeti a vizeket. Mind az építkezés ideje alatt, mind üzemeltetés közben. Mellékelem a jelenleg ismert épületeket tartalmazó térképet, amelyből megtudják, mi is épül a szomszédban.
 • Megköszönöm, ha elküldik a vízvédelmi hatásterület kijelölést is.
 • Némi túlzás van abban is, hogy a területen nem kell tereprendezést végezni. Félek, hogy nem csak a felhalmozott térkövek, a Vidámpark területéről idehordott bontási törmelékek nem fognak innen elsétálni maguktól, hanem a Lézerdodgem ( mint műemlékvédelmi épület) is ellenállást fog tanúsítani. De a területen áll vagy 50 fa, amelyek „kiemelt védelmet érdemelnek” ( platánok, juharok, japán akácok és néhány ostorfa, szivarfa…) Tudjuk, hogy az Állat-, és növénykert szakértő dolgozóinak nem fog sok gondot okozni a fák beteggé nyilvánítása és kivágása, de a levegőből fog hiányozni az általuk termelt oxigén, a zaj felfogó hatásuk, a párásításuk pótlására is rengeteg párakapura lesz szükség. ( mellékelem a fák elhelyezkedését ábrázoló térképet)
 • Kérem, hogy a Határozatot ne hozzák meg addig, amíg nem tudják, miről határoznak!

Mivel az első levelemben megfogalmazott kéréseimre nem kaptam választ, azt változatlanul kérem megválaszolni:

 • 2014-es térkép, mint kiindulási alap…
 • Parkoló szám
 • védendő épületek
 • Világörökség
 • Mért adatokból kiindulni a levegő tisztaság kérdésében

 

Sajnálom, hogy abban a helyzetben vannak, hogy kormányzati reprezentációt szolgáló gigaberuházást kell „engedélyezniük”, hiszen így ugyanaz a megrendelő, a beruházó, az állam, és a Kormányhivatal is. Se fék, se ellensúly, se önkontroll. De ezek levét ne a lakossággal itassák meg.

Felelősségteljes munkájukhoz jó egészséget és zöld hatósági szívet kívánok!

hermina_garazses_biodom_helyszinrajz.png

A VÉSZ módosításához

Tisztelt Városépítési Főosztály!

Tisztelt Képviselők!

 Jelen levelem az eddigiekhez hasonlóan nem használható fel annak igazolására, hogy a lakossággal egyeztettek a Városliget beépítésének tárgyában. Nem történt ugyanis sem előzetes tájékoztatás, sem lakossági vagy szakmai konzultáció. Mindössze utólagos önigazolásra használják ezt az eljárást.

A fölöslegesen dagályos dokumentumban az őszinteség egyetlen jelét láttam: beépítésnek nevezik azt ami az.

Az idő rövidsége nem teszi lehetővé, hogy mindent alaposan górcső alá vegyünk, de próbálkoztam eligazodni ebben a megtévesztő szószaporításban.

Hiszem, hogy a VÉSZ és módosításai egyszer elrettentő például fognak szolgálni arra:

 • hogyan nem szabad jogszabályokat alkotni szándékaink megvalósításának megalapozására,
 • hogyan nem szabad korlátozni a véleménynyilvánítás szabadságát,
 • hogyan nem szabad félretájékoztatni a lakosságot az életét érintő kérdésekben,
 • micsoda képmutató, álszent magatartás vezet oda, hogy városokat tönkretegyünk környezetvédelmi szólamok mögé bújva,
 • hogyan képes a hatalom önveszélyes projektek mögé lakossági támogatást szerezni a bio-, történeti, világszínvonalú, egyedülálló, Európában a legnagyobb kifejezések használatával.

Az OTÉK felfüggesztésében nagy gyakorlatot szerzett VÉSZ a módosítás után ezt a törvénytelenséget a legmagasabb szintre emelte. Így válik lehetővé, hogy:

 • a régi vidámpark helyére épülő Biodom fedett területe zöld felületnek számítson,
 • sikeresen megvásároltak egy olyan Biodom tervet, amelyre zöld tető nem is telepíthető, mivel csaknem teljes egészében transzparens szerkezetek alkotják. Nosza, módosítsuk a VÉSZ-t és máris ugrott a zöldtető
 • Állat és Növénykertnek legyen nevezhető az így beépített terület annak ellenére, hogy a kötelezően előírt 40% helyett a 25% is csak szökőkutakkal, vízmedencékkel és csobogókkal teljesül,
 • Vi-V jelű és a Vi-SZ jelű építési övezetben (vendéglátóhelyek környezete) 10-10%-al lehet kevesebb a zöldfelület, a tényleges zöldfelület csökkenthető úgy is, hogy már a 10 fok hajlásszögű épületekre sem kell zöld tetőt építeni.

 Nézzük, hogy a Felvonulási tér beígért zöldítése helyett mi valósul meg:

 1. A kiszélesített Dózsa György út bekapja mind a száz kettő darab japánakácot, amelyek a történelmi Városliget határát jelzik.
 2. Épül egy gyalogos és egy kerékpáros sáv, amelyek feltehetően zöld színű burkolatot fognak kapni.
 3. Újjáépül egy giccses színház, amelyre mivel nem lehet nem is kötelező zöld tetőt tenni, lesz egy Regnum Marianum emlékhely, egy 56-os emlékmű, 2 épület a Néprajzi Múzeumnak, kiinduló pontja egy 25 m széles ligeten átvezető sétánynak, mélygarázsok le és felhajtókkal, fogadótér a színházak és múzeumok számára, padok és belső sétányok. Zöld felület számára marad az OTÉK-ba erőszakolt gyeptégla rács a mélygarázs tetején, 81 cm-es talajréteg fölött, melyen egész nap autók fognak parkolni.

Mi várható a Liget belsejében:

 1. Látogató központ, amiről eddig szó sem volt = 200 m2
 2. Az építési helyeken kívül 5 db 80 m2-es vendéglátó helyiség = 400 m2
 3. 8 db nyilvános WC 100 m2/db = 800 m2
 4. 3 db legfeljebb 80 m2 alapterületű kiskereskedelmi egység =  240 m2

Zöldfelület veszteség:                                                                            1640 m2

Lesz még ezen kívül kutyafuttató és futó kőr, új sportpályák és kertészeti központ növelve a zöldfelületet.

 Az ígéretekkel ellentétben hol nem épül még zöld tető:

 1. A Zene háza, mivel a lyukas lángos hajlásszöge ezt nem teszi lehetővé.
 2. Az új Nemzeti Galéria födémjére sem tehető mivel az leginkább rommá tört almásládákra hasonlít.
 3. Az újjá épített Közlekedési Múzeum kupolájára.

Hogyan zöldülnek be az eddig túl széles burkolt utak?

 1. A túl szélesnek találtatott utak 1/3-át téglarácsokkal borított felszíni parkolónak fogják használni. Feltehetően nem tudják a döntéshozók, hogy a saját villájuk gyeptégla rácsa azért marad zöld, mert egész nap nem árnyékolja autó.
 2. A megszűnt régi széles burkolt utak helyett új csapást vágnak a Városligeti fasor és az Erzsébet kr.né útja összekötésére. Remélem, nem kaviccsal akarják felszórni, hogy se gyalog se kerékpárral, se baba kocsival, se kutyával ne lehessen rajta járni. Ennek a csoda útnak egyetlen „előnye”, hogy megsemmisíti a Rondó három fasorának közepét.

 Kinek és mire jó a Kós Károly sétány autós forgalmának elterelése?

 1. Marketing kommunikációs szempontból óriási ötlet, hogy „tehermentesítjük” a Városligetet. A szándék nemes a végrehajtás kétséges.
 2. Az M3-as forgalmát az Ajtósi Dürer sorra terelni lakosság elleni bűncselekmény, közvetlenül a lakosság orra alá.
 3. A jelenlegi forgalomra ráengedjük az M3-as autóit, majd környezetbarát kerékpáros utat építünk mellé, leszűkítve ezzel az Ajtósi Dürer sort.
 4. Jókora kerülővel haladhat tovább a Dózsa György úton a már is fuldokló Thököly útra.
 5. Azok se járnak sokkal jobban, akik az M3-ról a Vágány utca felé veszik az irányt, mert csak nagy kerülővel tehetik, hogy aztán a Dózsa György útnál ők se jussanak tovább.

Még néhány apróság:

 • A jóváhagyandó munkarész 3.§- ban előírják, hogy a terepszint alatti építéseknél gondoskodni kell a talajvíz elleni védelemről. Az új épületeket, mélygarázsokat meg tudják védeni az áramló talajvíz károsító hatásától, de mit kívánnak tenni a liget környékén több mint 100 éve épült lakóházak megóvására, a betörő talajvíz ellen.
 • Trükköznek még az építési magasságokkal és a százalékokkal. Érdekes a új Nemzeti Galéria magassága. Párkánymagasság 25 m, az „építészeti jel” 40 m magasságú lehet, ez azonban nem lehet nagyobb, mint az épület alapterületének 10%-a. Ha az alapterület 12 ezer m2 annak 10%-a 1200 m2. Ki kell mondani tehát, hogy a 25 m párkánymagasság fölé még épül egy 5 emelet magasságú 1200 m2 alapterületű Torony? vagy valami.

 

Folytathatnám a sort az egyes dokumentumokban fellelhető egymásnak ellentmondó térképekkel, a Pajta színház megváltozott funkciójával, a beígért és soha be nem tartott megfelelő tájékoztatással, a manipulatív, hangulatkeltő történelmi események mantrázásával, az ökológiai kockázatelemzés fogalmának teljes félreértésével, a barlangvasút sorsával, a Biodom hangszigetelő funkciójával…………….., de nem teszem. Részben mert úgysem olvassák el, ha elolvassák, úgysem veszik figyelembe és további szélmalomharcra nem pazarolom az időmet.

Felelősségteljesebb döntéseket, jog-, és ember tiszteletet, valódi környezetvédelmet és soha meg nem valósuló ligetbeépítést kívánok mindnyájuknak.

Beköszöntő

az_unnepelt_platan.JPG

 

Üdvözlök minden kedves régi és új olvasót a Városliget Barátai blogon. 2012-ben kezdtem el blogot írni Városligeti Hírmondó címen.

 

Szeretném, ha minél több városlakó értesülne a ligetet érintő kérdésekről, ezért költöztem a blog.hu-ra. Várom ide a Városliget Barátai Facebook csoport tagjait is és a blog.hu olvasóit is szeretettel várom a Facebook csoportba.