Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai


Hermina garázs EVD Nem fogadjuk el a választ!

2016. szeptember 12. - Garay Klára

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!kiemelten_ertekes_fak_a_vidamparkban.jpg

Köszönettel megkaptam/ megkaptuk válaszát a Hermina Garázs EVD-jével kapcsolatos észrevételeinkre.

Ezzel megnyílt az út a további egyeztetések, tisztázások felé.

Sorjában:

 • Készséggel elhiszem, hogy az Állatkert nem kezdeményezett eljárást a Pest megyei Kormányhivatalnál sem a tárgyi ingatlanon, sem a szomszédban. Ennél ugyanis sokkal találékonyabb! A Biodóm, a Pannon park, a Mesepark, a Táltos csarnok, az üzemi épületek és a jegyvásárló pavilon építési eljárására a Fővárosi kormányhivatalt kérte fel. Nem vagyok a jogban járatos, ezért csak kérdezem: ha én a házunk telkére egy garázst és egy sertéstelepet akarok építeni, akkor nekem is ez a követendő eljárás, hogy a garázst a fővárosnál, a sertéstelepet Pest megyénél kell intéznem?
  - Nem ad ez alkalmat a telek túlépítésére? Mivel a két hivatal nem tud az én nagy tervemről?
  Ennek elkerülésére elküldöm Önöknek a Biodóm, és csatolt épületek engedélyezi eljárásának hirdetményét. Kérem, hogy vagy egyik vagy másik hivatalnál vonják össze azt, ami össze tartozik! Hiszen az Állatkert a környezethasználó minden e területre épülő épület esetén!
 • „ az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció nem felel meg  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (R.) követelményének, mert nem tartalmazza a tevékenységgel azonos, a környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal megkezdeni tervezett, a R. 2. § (2) bekezdés e) pontja szerinti összetartozó tevékenységek bemutatását, ezzel hamis látszatot keltve kívánja elkerülni a jogszabályoknak megfelelő környezeti vizsgálatra vonatkozó kötelezettségét.”
 • A Dokumentáció teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy a környező 29732/1 helyrajzi számú, Városliget ingatlanán tervezett „Liget Projekt” építményei, úgymint az új Néprajzi Múzeum, a Magyar Zene Háza, az Új Nemzeti Galéria, és a Városligeti Színház, a Közlekedési Múzeum, valamint az ezekhez tartozó további mélygarázsok, parkolók, közművesítés stb. megvalósítása az alig 1 négyzetkilométeres területre és az azt körülvevő lakóterületekre, kapcsolódó hatásaival pedig az egész fővárosra jelentős hatást gyakorol.
 • Az imigyen összevont, akárcsak a Vidámpark, a cirkusz, a Varannó utcába és az aluljáró alá építendő raktárak együttesen garantáltan elérik a környezet-terhelésnek azt a mértékét, ami miatt KÖTELEZŐ hatástanulmányt készíteni!
 • Ha egy sertéstelepet akarnánk ide építeni, ugye bizonyosan nem lenne kétséges, hogy környezeti hatástanulmányt kellene készíteni. Ha itt nem sertések, hanem elefántok, tevék, orrszarvúk, majmok stb. fognak táplálkozni és üríteni, akkor erre a szép nagy üvegházra miért is nem kell? Egy elefánt hány sertés fogyasztásával azonos? Épület szempontjából egy sertésteleppel biztosan jobban járnánk: alacsonyabb lenne, nem verné vissza a fényt, nem kellene annyira fűteni télen és hűteni nyáron, mert ő itthon van, nem annyira igényes a környezetre. Éljen a sertéstelep!
 • Ha az Állatkert pótolta a hiányos levegő-, zaj-, és rezgésvédelmi dokumentációt, akkor Önök azt miért nem mellékelték a nekem írt levelükhöz? Hiszen így én nem tudhatom, hogy azok a kincstári optimizmust erősítik vagy a lakossági aggodalmakat támasztják alá? Kérem, küldjék meg ezeket az észrevételt tevőknek!
 • Respektálom az igyekezetüket, amivel a felszíni-, és a felszín alatti vizek mennyisége és minősége miatt a Katasztrófavédelemhez fordultak. Kérem, hogy az eredmény megérkezéséig függesszék fel az eljárást! A vízvédelmi irányelv szellemének megfelelően a TELJES terület beépítése, közműfektetései, trágyatárolói, üzemi épületei is szerepeljenek a vizsgálatban. Hiszen ezek, valamint a területen kívül elhelyezendő Széchenyi fürdői víz átemelő szerkezete is az építkezés része, bár nem fér el az Állatkert megnövekedett területén sem. A mélygarázsból, és az üzemi épületből, trágyatárolókból komoly veszély fenyegeti a vizeket. Mind az építkezés ideje alatt, mind üzemeltetés közben. Mellékelem a jelenleg ismert épületeket tartalmazó térképet, amelyből megtudják, mi is épül a szomszédban.
 • Megköszönöm, ha elküldik a vízvédelmi hatásterület kijelölést is.
 • Némi túlzás van abban is, hogy a területen nem kell tereprendezést végezni. Félek, hogy nem csak a felhalmozott térkövek, a Vidámpark területéről idehordott bontási törmelékek nem fognak innen elsétálni maguktól, hanem a Lézerdodgem ( mint műemlékvédelmi épület) is ellenállást fog tanúsítani. De a területen áll vagy 50 fa, amelyek „kiemelt védelmet érdemelnek” ( platánok, juharok, japán akácok és néhány ostorfa, szivarfa…) Tudjuk, hogy az Állat-, és növénykert szakértő dolgozóinak nem fog sok gondot okozni a fák beteggé nyilvánítása és kivágása, de a levegőből fog hiányozni az általuk termelt oxigén, a zaj felfogó hatásuk, a párásításuk pótlására is rengeteg párakapura lesz szükség. ( mellékelem a fák elhelyezkedését ábrázoló térképet)
 • Kérem, hogy a Határozatot ne hozzák meg addig, amíg nem tudják, miről határoznak!

Mivel az első levelemben megfogalmazott kéréseimre nem kaptam választ, azt változatlanul kérem megválaszolni:

 • 2014-es térkép, mint kiindulási alap…
 • Parkoló szám
 • védendő épületek
 • Világörökség
 • Mért adatokból kiindulni a levegő tisztaság kérdésében

 

Sajnálom, hogy abban a helyzetben vannak, hogy kormányzati reprezentációt szolgáló gigaberuházást kell „engedélyezniük”, hiszen így ugyanaz a megrendelő, a beruházó, az állam, és a Kormányhivatal is. Se fék, se ellensúly, se önkontroll. De ezek levét ne a lakossággal itassák meg.

Felelősségteljes munkájukhoz jó egészséget és zöld hatósági szívet kívánok!

hermina_garazses_biodom_helyszinrajz.png