Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai

Testvéri segítség a Népliget megmentéséért!

...KÉSZ vagyok a KÉSZ-től!

2018. április 29. - Garay Klára

 

IDE TEHETSZ ÉSZREVÉTELT!!!

 1. május 2-ig levélben (Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1102 Bp. Szent László tér 29.), vagy e-mail-ben (hivatal@kobanya.hu) lehet észrevételeket tenni.

.....................

A Budapesti Városvédő Egyesület Környezetvédelmi Csoportjának véleménye a Népliget beépítését

lehetővé tevő X. Kerületi Építési Szabályzatról.

A VÉSZ a DÉSZ és a BÉSZ tapasztalatai nyomán a nemrég közzétett KÉSZ gondolata alapjaiban törvénytelen, és nemtelen célokat szolgál!

Célja a beruházói törvénytelenségek legalizálása, az engedélyezési eljárás kivonása a szakhatóságok kontrollja, a lakossági és civil szervezeti felszólalások valós jogorvoslati lehetőségének megszüntetése.

Véleményünk alátámasztására a KÉSZ 3.3. szabályozási koncepciót kívánjuk elemezni!

Amikor itt azt írják, hogy a KÉSZ célja „Népliget fejlesztési program megvalósításához szükséges szabályozási kereteket hivatott megteremteni. A szabályozás megteremti a történeti kert védettségű Népliget magas színvonalú rekonstrukciójához, további a területen jelenleg is működő ifjúságai sport- és utánpótlás-nevelés célú tevékenységet végző egyesületi sporttelepek fejlesztéséhez szükséges, megfelelő építésjogi hátteret.”

Természetesen törvénytelen olyan jogszabályt alkotni, ami egy-egy területet kivesz az ország, a főváros, a kerületek és az agglomeráció településfejlesztési eszközeinek hatálya alól. Törvénytelen, hiszen célja legitimálni egy történeti kert, egy közpark megsemmisítését, használati módjának jelentős megváltozását.
- Így ahány nagy beruházás, annyiféle szabályzat nyit kaput mind a terület tulajdonosának, mind a gátlástalan beruházónak, hogy semmibe vegye az Építési törvényt, a Környezetvédelmi törvényt, az OTÉKOT, a  (mindenki más számára kötelező) közigazgatási eljárások határidejét, folyamatát, az Örökségvédelmi és régészeti szabályokat, a Közlekedési és útügyi szabályzókat.. de még a tűzvédelmi és népegészségügyi előírásokat és az Alaptörvényben rögzített állampolgári jogokat is.

Törvénytelen azért is, mert jelen esetben egy fővárosi kerület, fővárosi (vagy kormány) megbízás alapján maga dönthet a Népliget sorsáról. Hogyan lehetséges az, hogy ezt a hírt Kőbánya honlapján teszik közzé? Kizárva a véleményezés lehetőségéről így a főváros teljes lakosságát számtalan szakmai és civil szervezet beavatkozását.

A tervezett KÉSZ szintén negligálja a Budapest 2030. hosszútávú településfejlesztési koncepciót!

A KÉSZ nemhogy kiemelt védelmet nem nyújt a Népligetnek, hanem lehetővé teszi, hogy a beruházói érdekek felülírják a műemléki érdekeket, a környezetvédelmi értékeket és a lakosság egészséges környezethez való jogát.

A tervezett beavatkozások tételesen igazolják alapfeltevésünket:

 • Építők SE sportpálya központi lelátójának műemléki védettségét megszüntetni tervezik.
 • A Víztornyot „hasznosítják”…… de mire?
 • Visszaépül a Nagyvendéglő, a Jurta Színház helyén új kulturális létesítmény jön létre
 • A Létesítményfejlesztési Program keretében az egyesületi sporttelepek „fejlesztése” jelentős alapterületnövekedést jelent. A hozzá tartozó utakkal, közművekkel együtt szintén jelentős területet hasít ki a közparkból.
 • A látványtervekből nem derül ki, de a tervezett épületek magassága és mélysége szintén fontos tényező! Akkor is, ha az új épületek azonos alapterületen épülnének a régiekkel, de magasságuk és mélységük okán jelentősen megnő a környezet terhelési hatások: (Uszoda, lelátó)
 • „Helyi bevételeket teremtő rekreációs funkciók” létesítése a jogcím arra, hogy a közparkban kötelező 70 % zöldfelület mértékét 40 %-ra csökkentsék? NEM!
 • A Rendezvényterület rendeltetésű parkrész, az egykori Mutatványos tér helyén szabadtéri színpad kialakítását javasolja, a terület akár többnapos tömegrendezvények helyszínéül is szolgálhat.
  • Plusz 900 nm épület alapterület a rendezvények infrastruktúráját befogadó épületek számára. (ismeretlen magassággal, és biztosan jelentős közműfektetéssel) (zöldterület 30 %....holott még mindig közparkban vagyunk…de már nem!)
 • A Rendezvényterület ugyanúgy egy hektár lehet, mint a Sport- és játszótér, ahol 70 % helyett elegendő 60 % zöldterületet biztosítani. Az építményekhez szükséges infrastruktúra és a rendezvényekhez kapcsolódó időszakos építmények, a megnövekedett látogatói forgalommal együtt nagyon nehezen jóvá tehető károkat okoznak egy közparkban, és lehetetlenné teszik a lakosság számára a kikapcsolódást. ( 1ha = 10 000m2)
 • Nem bánnak kesztyűs kézzel „megtartandó, kiemelkedően értékes faegyedek”-kel sem.

„Ezek a fák csak élet-, egészség- és vagyonvédelmi okokból, vagy a növényállomány megújítása céljából vághatók ki.” Értjük: Ezekkel a hívó szavakkal teszik lehetővé egészséges értékes fák kivágását, kivágással egyenértékű átültetését. Mi nem így képzeljük el a kiemelkedően értékes faegyedek védelmét. A kiemelkedően értékes faegyedeket egy történeti kertben messze el kell kerülnie minden építkezésnek!

 • A „megtartandó, különösen értékes facsoportok, faállományok is, amelyek egyedei dendrológiai, parktörténeti szempontból is meghatározó, megőrzendő értéket képviselnek. A facsoport egyedei csak élet-, egészség- és vagyonvédelmi okokból, vagy…„ A cinizmus legfelső foka ezt a pusztítást úgy bevezetni, hogy, megőrizzük a Történeti Kert jelleget.
 • Kijelölnek területeket épületek elhelyezésére, melyeket kerítéssel védhetnek, elzárható a közhasználat elől, közműveket kell hozzájuk építeni, vendéglátó funkcióval bővíthetők. Ezeken a területeken elegendő 10 % zöldfelületet létesíteni. Mi lenne, ha nem védenék a Történeti kertet?
 • A Planetáriumot természetesen nem csak felújítani, hanem bővíteni is szükséges és indokolt. De újabb területeket foglalhatnak el a „kiszolgáló rendeltetések”. melyek alatt a város többi építkezésénél vendéglátó és kiskereskedelmi funkciókat kell érteni. Itt is?
 • A Nagyvendéglőhöz vendéglátó terasz létesíthető, 20 % zöldfelülettel. Mekkora lehet az a vendéglátó terasz? Évről évre növekszik?
 • A beépítési terv szerint a park látogatottságának növelése érdekében szükséges új létesítményeket építeni. Azt gondoljuk, hogy ilyen mennyiségű vendéglátóhely, rendezvény helyszín és kulturális létesítmény nem tartozik ebbe a fogalmi körbe. Ellentétes a park pihenőparki és rekreációs használatával! Kettős veszteséggel jár: Elveszítjük a fás, ligetes, zöld területet és annak jótékony hatásait a használók testi lelki egészségére. Helyette nyerünk hatalmas kiterjedésű légszennyező pontforrásokat, zajt, fényszennyezést, tömeget, parkolókat.
 • A tervezett parkoló kapacitás láthatóan kevesebb, mint az előírt férőhely szám! Téves az a megközelítés, hogy a park használók és a Sportpálya használók egymást váltják. NEM. Ugyanis akár nap végén, akár, hét végén mind a parkhasználók, mind az edzésre, versenyre, nagy rendezvényre érkezők tömegeire lehet számítani. Ha nincs elég legálisan használható parkoló, a kreatív látogatók meg fogják oldani.

Az OTÉK-tól való eltérés indoklásában is hamis az, hogy közérdeket ne sértene. Igenis sérti a főváros lakosságának egészséges környezethez való jogát, csökkenti a rekreációs és zöld területeket, jelentős számú légszennyező pont forrást telepít, amely lényegesen megnöveli a Népliget zaj- és rezgés terhelését, valamint az éjszakai fényszennyezést.

Amikor az alátámasztó munkarészben leírják, hogy a változások nem gyakorolnak jelentős környezeti hatást a légszennyezettségre, ez nem megalapozott. Ugyanis jól látható, hogy a hozzá legközelebb eső Teleki téri és Gergely utcai légszennyezettség mérők 3 éve NEM SZOLGÁLTATNAK ADATOT.

Értsd az összehasonlítás alapjául szolgáló mérőeszközök 3 éve nem működnek. Így a változást nem lesz mihez hasonlítani.

A jelen KÉSZ tartalmaz néhány olyan elemet, melyet feltétlenül támogatásra érdemesnek tartunk:

-      A műemléki védettséget élvező Víztorony felújítása és hasznosítása a park területére    vészhívó oszlopok, kamerarendszer, parkőrség telepítése

-      Információs pont, illemhelyek, sporteszköz kölcsönző telepítése

-       A Planetárium rekonstrukciója, akár bővítése (nem vendéglátó és kereskedelmi funkciókkal)

Kérem a Képviselő testületet, hogy tagadja meg a KÉSZ elfogadását

 • hatáskör hiányában,
 • az építési és településfejlesztési szabályzók negligálása miatt és
 • alaptörvény ellenesség okán.

 

Budapest, 2018. április 29.                          Tisztelettel:

                                                                                                              Garay Klára a Budapesti Városvédő Egyesület

                                                                                                              Környezetvédelmi csoportjának vezetője

 

 

 

img_9627.JPGimg_9570.JPG

img_9523.JPGimg_9528.JPG

Egészséges kormányprogram

Éljen soká és legyen hatékony Kásler Miklós miniszter!

Kásler Miklós lesz az új Emberi erőforrás miniszter!

Napok óta rajta köszörüli a nyelvét az internet népe! Pedig nem kéne! Mert ebbe a multifunkciós zsenit igénylő pozícióba éppen ilyen bölcsen, tisztán gondolkodó emberre van szükség! És a mi szeretett kormányunk testi/ lelki egészségét is szolgálja, ha megfogadják a tanácsát! Nevezetesen: a 10 parancsolat megtartásával a betegségek 70-80%-a elkerülhető!

Így van!

Azt gondolom, hogy az első kormányülésen fel is fog szólalni és útba igazítja a kormányban ülő emberszabásúakat! Elmondja nekik, hogy mi a teendő. Mivel a kormány tagjainak (emberi) erőforrásával is neki kell gazdálkodnia, az alábbi intelmekhez kell tartani magukat!

És ránk virrad az aranykor!

(Színessel beírom a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia honlapján olvasható Tízparancsolat szövegébe)

 Isten tízparancsolata Kásler Miklós biblia magyarázatával

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17). Értitek pupákok! Erkölcsi kötelezettségeitek vannak Isten és EMBERTÁRSAITOK iránt is! Nem csak a zsebetekre és a hatalmatokra kell figyelni ezentúl! És így egészségesek maradtok testben és lélekben! Figyeljetek!

 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

  Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

Vége tehát Mammon uralmának! NEM eladó az egész világ! Ne örüljön tovább a Sátán!
Ha a templomban rogysz térdre, az OK! ! Tégy különbséget: mikor hódolsz Istennek, és mikor mész át csúszómászóba! Mert az már nem OK!
II. Isten nevét hiába ne vedd!

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete.
NEM használhatjátok ezentúl saját gaztetteitek elleplezésére, nem csaphatjátok be ilyen módon azokat, akik igazán hiszik és félik az egy igaz Istent!

Tiszteljétek a teremtett világot! NEM LEGYŐZNI kell, hanem gondját viselni! Ha érted mire gondolok!
Így elkerülhetitek az asztmát, az allergiát, a rossz alvást, az idegi kimerültséget!

III. Az Úr napját szenteld meg!

Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk!
Nem csak ti, kormánytagok pihentek vasárnap, hanem mindazok is, akik eddig azért gályáztak vasárnap is, hogy kevesebb csúszással adhassátok át az új épületet! A vasárnap megszentelése a kétkezi munkásnak is kötelessége! ( Mellesleg akkor talán pihen is egy kicsit, nem megy el a harmadik állásába dolgozni.)
„ ne kelljen korán az ágyra hevernem” ( Nagy László után) Régen mondom, hogy a biblia népegészségügyi kézikönyv is egyben! Forgassátok haszonnal!
Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát.

A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel:
Házi feladatként szótárazzátok ki az alábbi szavakat:
- embertársak ( Ha jól körülnézel, láthatsz magad körül is)

 • kötelességek (Tudom fiam, hogy eddig csak a jogaiddal vagdalkoztál, éppen ideje szemre vételezni a kötelességeidet is! Nincs ingyen ebéd!)
 • Az utolsó kicsit nehezebb lesz, de okos fiúk vagytok és megtaláljátok mit jelent: „ „Összhangban a természeti törvényekkel” Tudjátok, hogy a teremtett világgal együtt adtam hozzá használati útmutatót is! Használjátok!
  Nem kockáztathatjátok, hogy a szédülés, a magas vérnyomás, estleg az epekő utolérjen benneteket!

 Atyádat és anyádat tiszteld!

 1. Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.
  Tiszteld őket, és mindazt amit alkottak! Akkor is, ha ők már nem élnek! Akkor is, ha már nem látják, hogy porig akarjátok rombolni századok kincseit. Mert azokban a falakban, azokban a parkokban, a két kezükkel ültetett fákban is ők vannak! Őseink felneveltek bennünket, ránk bízták életművüket, ránk a földet, az eget, a vizet és a Föld minden élőlényét! Kötelességetek megőrizve, tovább adni a következő generációknak! Gondoljatok arra: egyszer ti is megöregszetek!

  V. Ne ölj!

  Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell őriznünk magunk és mások életét.

Értitek kormánytagok! Őriznünk kell a magunk és MÁSOK életét és egészségét! Rád bízta Isten a Föld minden lakóját! Mózes I. 1.2.28 „szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá” NEM hatalmaskodást jelent, hanem atyai gondoskodást! Nem vihetsz hát haza mindent, és nem osztogathatod kényed kedved szerint a barátaidnak! Mert az az EMBER közös kincse!

VI. Ne paráználkodj!

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága.
Bármily nagy is e világi hatalmatok, a házasságtörés, a bigámia, akkor is az, ami, ha külföldön követitek el, ha bedrogozva, vagy matt részegen! A részegség nem mentő, hanem súlyosbító körülmény! ( Látjátok NOÉ is mivé lett vénségére.) A tudomány már bebizonyította, hogy a promiszkuitás könnyen vezet az AIDS hez! Na ugye!

VII. Ne lopj!

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.
Na most figyeljetek erősen pupákok! Kivennéd a villamoson a szomszédod táskájából a pénztárcáját? Nem? Na látod! Pedig amikor elveszed egy egész generáció magán nyugdíjpénztári megtakarítását, az is lopás! Ha beszántod Kishantost, az is! Ha törvényt hozol róla, hogy elveszel bármit, ami megtetszik neked, az is! Legyen az föld, természetvédelmi terület, világörökségi ingatlan vagy közbeszerzési mutyi! Értitek! Ennek most vége…mert a végén, még náthát kaptok! Aztán túlterhelitek az egészségügyet!

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.

Fiúk! Már annyi mindenre találtatok új szót, annyi disznóságotokat csomagoltátok szép szavakba, hogy attól már a gyomorgörcs is megtámadhat benneteket! Tehát: Ha Beépítjük a Városliget, akkor azt mondjuk..és nem azt, hogy megújítjuk! Pláne nem megvédjük, meg fejlesztjük! Amikor mobilgáttal szüntetjük meg a Római part természetes élővilágát, és sodorjuk veszélybe az ott élőket, az hazugság! Ha mindezeket meg akarod csinálni, legyen benned kurázsi kimondani: Nem érdekel, hogy kiönti az őslakókat a belvíz, mint az ürgét…az a lényeg, hogy a mi kedvenc szálloda tulajdonosainknak közpénzből épüljön újjá a háza…és a gát ne zavarja a látványt! Ugye milyen egyszerű! És mindezt óriásplakáton is! Mond ki, hogy BE FOGJUK ÉPÍTENI A VÁROSLIGETET!  MOND ki, hogy szétverjük a tiltakozókat! Mondd, hogy nem érdekel a Világörökség! Mond ki, hogy érdekel…mert jó sok pénzt látsz benne! Légy merész! Légy igazi harcos!  Na és ha beengedjük a migránsokat, nem azt mondjuk a lakosságnak, hogy megvédünk tőlük benneteket!
Bátrabb cselekedet az igazat kimondani, mint hazudozni!

Rajzban se hazudj! Látványtervben sem! Szakértői véleménynek álcázva sem!
Mások becsületében kárt ne tégy! Vége a karakter gyilkolászásnak fiúk!
Ti tényleg betegek akartok lenni!?  Czeglédi Csaba meg Soros röhögjön a végén? Ne hazudjatok!!!! Nem bírja el az egészségügyi büdzsé sem ezt a sok hazudozást, amitől előbb vagy utóbb úgy megbetegszetek, hogy a legkiválóbb klinikák legkiválóbb magánorvosai sem gyógyítanak ki belőle!!

 1. Felebarátod házastársát ne kívánd!

Benne van a bibliában, hogy szaporodjál! De nem kell, hogy a falu összes gyerekének te légy az apja. Ahogyan az sem, hogy minden évben következő szépségkirálynőt neked kell feleségül venned. De kakukk sem vagy, hogy más fészkében hagyd a fiókáidat! Akarsz herpeszt kapni? Na ugye!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!
Kedves Miniszter társak! Ezt a parancsolatot a legkönnyebb megsérteni, ha a gyarló emberből miniszter lesz! Tálcán kínálja magát, hogy mások közbeszerzését elorozzuk, világörökségi ingatlanát, biogazdaságát, Mátrai erőművét, szállodáit, megszerezzük. Munkához, kenyérhez se hagyjuk jutni a másként gondolkodókat! De még a muzsikusok markunkban tartásáért is viszket a tenyerünk! Azt hisszük, hogy „ mienk az ország, a hatalom és a dicsőség”…pedig NEM drágáim!
Ahogyan azt minden idők legbölcsebb miniszterelnöke szokta volt idézni: Soli DEO Glória! Egyedül Istené a dicsőség!

És különben is! Mire mész vele, ha mindent elloptál már és kinő a bütyköd, vagy viszketni fog a hátad?, esetleg pörsenés nő az alfeledre?! Hidd el, nem érdemes!

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.

…és ne feledd, hogy téged is a maga hasonlatosságára teremtett a jó isten! Viselkedj úgy!

 

https://uj.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=20  A Magyar Katolikus Püspöki konferencia honlapjáról.neprazi_kiallito_terem_es_vendeglo_a_vaskefevel_terv18.png