Megvédjük a Városligetet

Városliget Barátai

Kinek mitől válik példaképpé Tisza István

2016. január 07. - Garay Klára

Az ember csak gondolkodik, hogy vajon kit mi vezet arra, hogy példaképül válasszon valakit, aki jóval az ő születése előtt meghalt. Sokan játsszák azt, hogy ezektől a példaképektől idézgetnek, amikor saját érvekből kifogynak, vagy az elődökre hivatkozva tesznek vagy nem tesznek valamit. Gyakran előfordul, hogy nemes célt szolgálnak az idézetek és valóban követésre is érdemes az illető cselekedete. Viharos századokat megélt kis hazánkban a követésre méltó elődök és a tőlük vett idézetek úgy váltakoznak, mint a hold. Nézzétek meg a közelünkben megtalálható Tisza István szobrokat és az idézetet 2003-ból és 2012-ből. Előbbi a Roheim villán található ( Hermina út), utóbbi rövidítve a Tisza István téri szobron. Ha megkérdeznének engem, hogy melyik a követendő gondolat, én a Roheim villa falán lévőt választanám.

" Semmiféle tanultság nem segít a morális romlottság ellen."

A másik, jóval hosszabb leírásból kitűnik, miért áll lassan minden második sarkon egy Tisza szobor.

Íme a zsebkendő szavazás története: https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsebkend%C5%91szavaz%C3%A1s

A történet jól szemlélteti, hogyan lehet egy nehéz helyzetből még nehezebbet csinálni.

Ja...és hogy kinek van szobra és kinek tűnik el még az utcanévtáblája is? Nos kortársának, az egyik ellenzéki párt vezetőjének, eltűntek az utcanévtáblái a Városligeti tó mellől...lassan lekopik az Állatkert bejáratával szemben álló irányító tábla felirata is. Nos, ő a szegényeket ingyen képviselő ügyvéd, a 4x, a saját körzetében újraválasztott parlamenti képviselő Vázsonyi Vilmos. A liberális-polgári demokrata politikus. Aki 90 éve halt meg.

Aki 30 éven át küzdött a korrupció, a Mikszáth által megénekelt uram-bátyám ellen, az általános választójogért,  akit saját programja alapján választottak meg újra meg újra.

Vajon mikor kerülnek vissza az utcatáblái? Oda, ahova naponta kisétált? Oda, ahol ő minden fának, bokornak a nevét tudta latinul és magyarul is? Vajon mikor vesszük észre, hogy a Liberális demokrata nem szitok szó?  Vajon? Vajon? Vajon?
Vagy csak én választanám Vázsonyit, ha választhatnék?

tisza_istvan_az_erkolcsi_romlottsagrol.jpg

tisza_istvan.JPG

a_latogatokozpont_es_tisza_istvan.jpg

 

 

A Vész további módosítása szükséges Baán szerint

A Városligeti Építési szabályzat kiveszi az ország hatályos jogszabályai alól a Városligetet, hogy beépíthessék. Ez eddig is elég rettenetes. De még nem elég a kis gömböcnek az sem, amit már elvettek. Ezek a javaslatok nyáron láttak napvilágot. Azóta is szabadon ki és be kerülnek az épületek, szemléltetve a dolog abszurditását. És a fővárosi képviselők bármit megszavaznak.

Témák

1.

Közlekedési Múzeum helye – a felkutatott eredeti alaprajzok alapján a Múzeum a VÉSZ-ben magadott építési helyen nem helyeztető el, egyes elemei kívül esnek a területen, például a kupolához tartózó tornyok.

2.

A Közlekedési Múzeum és mélygarázs építési hely összekötése – a Közlekedési Múzeum és a térszín alatti építés céljára kijelölt építési hely között egy keskeny építésre nem szánt sáv került a VÉSZ-be.

3.

Az építési felvonulási területek megnövelése - VÉSZ

A nemzetközi tervpályázaton kiválasztott tervek beépítettségének vizsgálata alapján megállapítható, hogy a kijelölt építési helyek nem elégségesek a kivitelezési felvonuláshoz. Városliget Zrt. kéri megvizsgálni az építési helyek megnövelésének lehetőségét.

4.

Regnum Marianum emlékmű építési hely – Igényként merült fel a Regnum Marianum templom helyén létesítendő emlékhely. Az emlékmű (emlékhely) részére kéri Városliget Zrt. építési hely kijelölését.

5.

Mélygarázs lehajtók és felszíni építmények építési helye és a garázskapacitások felülvizsgálata – a mélygarázsok lehajtóinak és felszíni építményeinek kialakíthatósága és a szükséges kapacitások újra számítása a beérkezett terveknek és mélygarázs vázlatterveknek megfelelően.

7.

Egyéb témák:

a)       Látogatóközpont elhelyezése: csak a projekt megvalósításának idejére, utána nem szükséges.

b)       Fotó-Építészeti Múzeum építési hely kijelölése nincs összhangban a tervpályázat második fordulójával. Városliget Zrt. javasolja geometriailag a tervpályázathoz kiadottra pontosítani az építési helyet.

c)        Földalatti műtárgyak elhelyezésének lehetősége: BFVT álláspontja szerint közműalagutakra, zápor tározókra építési engedély nem szükséges. Ebbe a kategóriába tartoznak, azok a gépészeti elemeket tartalmazó térszín alatti műtárgyak, amelyekben ember huzamosan nem tartózkodik.

 

8.

Új Nemzeti Galéria

Az Új Nemzeti Galéria tervpályázaton győztes pályaműveiből fakadó módosítási igények áttekintése.

9.

Néprajzi Múzeum építési helye

A Néprajzi Múzeum építési helyének pontosítása.